Verschillende regeringspartijen opperen een BTW-verlaging op energie, enkel voor gezinnen. "We lezen in de voorstellen dat een tijdelijke BTW-verlaging op energie enkel geldig zal zijn voor gezinnen en niet voor professionele klanten op laagspanning. Dat op zich is al een probleem. Niet alleen gezinnen hebben hulp nodig. Ook zelfstandigen en KMO's zien zwarte sneeuw door de hoge energieprijzen, terwijl ze niet meegenieten van deze steunmaatregel", stelt Danny Van Assche, gedelegeerd-bestuurder van UNIZO. "Als er dan ook nog zou blijken dat de kosten hiervan achteraf gaan betaald moeten worden door een accijnsverhoging, willen we als ondernemersorganisatie waarschuwen dat deze verhoging ook enkel voor gezinnen mag gelden. Wie dus nu geen baten heeft, zal ook niet mogen opdraaien voor de kosten achteraf!" UNIZO stelt daarom een algemene structurele verlaging voor van de accijnzen en de Vlaamse openbare-dienstverplichtingen.

Als de regering nu zou beslissen dat de gesuggereerde BTW-verlaging niet geldt voor de zakelijke klanten, dan zijn zelfstandige ondernemers en KMO's weer de dupe. Zo blijven ze immers de torenhoge piekprijzen betalen. Neem daar de fors gestegen grondstofprijzen, personeelskosten en de coronacrisis bij en ze stevenen af op een ondraaglijke kostenstructuur. "Het is dan ook ondenkbaar dat de accijnsverhoging achteraf ook nog op hun conto zou komen", stelt Van Assche. 

De openbare-dienstverplichtingen in de Vlaamse elektriciteitsdistibutienettarieven waren in 2019 en 2020 goed voor circa 610 à 616 miljoen euro per jaar, waarvan bijna 90% betaald wordt door laagspanningsgebruikers. Danny Van Assche: "Vlaanderen zou dus zeker een extra inspanning kunnen doen door verschillende honderden miljoenen euro’s aan openbaredienstverplichtingen uit de nettarieven te halen, bovenop hetgeen reeds voorzien is."

UNIZO roept de regering enerzijds dus op om ook het energieprijzenprobleem van zelfstandigen en KMO's te erkennen en tegelijkertijd de kosten van de genomen maatregelen niet af te laten rekenen door iemand anders.