Ondernemersorganisatie UNIZO noemt de actie- en stakingsdag die de vakbonden houden voor meer koopkracht en betaalbare energieprijzen een daad van puur onverantwoord gedrag. “De vakbonden blijven blind voor de problemen waarmee de bedrijven geconfronteerd worden en gijzelen schaamteloos onze economie”, zegt gedelegeerd bestuurder van UNIZO West-Vlaanderen, Vincent Kint.

UNIZO kan geen greintje begrip opbrengen voor de actiedag van de vakbonden. “We hebben in ons land de automatische loonindexering. Daardoor stijgen de brutolonen met de evolutie van de gezondheidsprijsindex. België is hierin quasi uniek in de wereld. Die loonindex is nu ongezien hoog. Deze kost wordt volledig gedragen door de werkgevers en door het automatisme van dit mechanisme stijgen de brutolonen in ons land dan nog eens veel sneller dan in de ons omringende landen. Hierdoor bouwen Belgische ondernemingen momenteel een loonkostenhandicap op en verliezen we onze competitiviteit”, zegt Vincent Kint.

Volgens de Nationale Bank van België zullen de loonkosten in de privésector in België dit jaar bijna dubbel zoveel stijgen in vergelijking met het gemiddelde van buurlanden Nederland, Frankrijk en Duitsland. Voor 2023 wordt verwacht dat de kloof nog groter wordt. Volgens de laatste vooruitzichten zullen de lonen in het grootste paritair comité van ons land in januari 2023 met 10,84% stijgen. Dat is evenveel als de vorige 8 indexaties samen (2015-2022).

Ondernemers hebben af te rekenen met een ongeziene loonindexatie, een oplopende loonkostenhandicap, een stijging van zowat alle kosten en de verminderde mogelijkheid om die effectief door te rekenen. Het aantal faillissementen in de maanden september en oktober lag al hoger dan voor de coronacrisis (+22%).

Vincent Kint: “We stevenen af op de afgrond, en de vakbonden rollen de spierballen en spreken dreigende taal. Door de automatische loonindexering en de steunmaatregelen voor de gezinnen is de koopkracht voor de werknemers gegarandeerd. Er is gemiddeld genomen geen koopkrachtcrisis in België. En tóch voert men actie, legt men schaamteloos het land plat en wil men extra loonsverhogingen. Dit is de mensen blaasjes wijsmaken en onze economie verder om zeep helpen.”