"We eisen de verdere verlenging van de federale coronasteun en de heractivering van de Vlaamse en Brusselse steunmaatregelen voor de bedrijven die momenteel andermaal zwaar getroffen worden door de crisis." Dat is de niet mis te verstane boodschap van UNIZO-topman Danny Van Assche aan het adres van de betrokken beleidsmakers. "Opnieuw delen die sectoren die eerder al het zwaarst getroffen waren meer dan ooit in de klappen, zoals de evenementensector die nog maar sinds 1 september 'vrij' was, en de sector van de discotheken, die maar pas op 1 oktober weer open gingen." Heel concreet vraagt UNIZO de verlenging van het federale overbruggingsrecht en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, naast de heractivering van het Vlaams beschermingsmechanisme en de gelijkaardige Brusselse steunmaatregel, "weliswaar toegespitst op de zwaarst getroffen sectoren, inclusief al hun toeleveranciers, voor bedrijven die 60 procent of meer omzetverlies lijden."

"Het argument - om geen steun te geven - dat er geen bedrijven verplicht worden gesloten, houdt geen steek", benadrukt Danny Van Assche van UNIZO. "Toen het Overlegcomité vorige week haar maatregelen aankondigde, bleek al meteen dat die voor met name de discotheken, de nachtclubs, de danscafé's... zware gevolgen hadden. In de eventsector, bij de feestcateraars... werd de annulatietrend die daarvoor al door de stijgende covidcijfers was ingezet alleen maar versterkt door de beslissingen van het Overlegcomité. En intussen worden Kerstmarkten, kermissen en andere evenementen in dominotempo afgelast, vaak op aangeven van lokale of provinciale besturen. Wat niet enkel dramatisch is voor de organisatoren en deelnemers, zoals foorkramers, maar bijvoorbeeld ook voor de autocarbedrijven die busvervoer naar die Kerstmarkten inleggen. De nefaste impact van al die beslissingen wordt nog versterkt door de negatieve sfeer en toenemende ongerustheid die daaruit ontstaat, waardoor klanten ook wegblijven op plaatsen waar ze nog wel veilig naartoe zouden kunnen."

Daarom moeten er volgens UNIZO de federale steunmaatregelen verder worden verlengd,  en moeten Vlaamse en Brusselse steunmaatregelen worden geheractiveerd. Concreet gaat het hier om het federale overbruggingrecht en tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, naast het Vlaams beschermingsmechanisme en het Brusselse equivalent daarvan. "We begrijpen de budgettaire bezorgdheden van de beleidsmakers", aldus nog Danny Van Assche. "Maar niet meteen financieel bijspringen zal de situatie alleen nog veel erger maken. Het afgelopen anderhalf jaar heeft ons geleerd dat de steunmaatregelen van de verschillende overheden wel degelijk hebben gewerkt, dat daardoor de meeste bedrijven die voor de crisis gezond waren ook effectief overeind zijn kunnen blijven, en dat daardoor een faillissementsgolf en een economisch bloedbad werden vermeden. Die vaststelling moet de beleidsmakers nu aanzetten tot bekwamen spoed, vooral ook omdat de getroffen bedrijven intussen geen eigen financiële buffer meer hebben om het zonder steun nog lang uit te zingen."

UNIZO drukt de beleidsmakers tot slot op het hart om bij de afbakening van de zwaarst getroffen sectoren die opnieuw in aanmerking komen voor steun zeker ook alle toeleveranciers aan die sectoren mee in aanmerking te nemen. "Zij delen immers even zwaar in de klappen en mogen dus zeker niet uit de boot vallen", besluit Danny Van Assche.

UNIZO blijft de komende uren en dagen volop druk zetten om de broodnodige overheidssteun er zo snel mogelijk door te krijgen.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans,
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be