Vandaag, woensdag 14 juli, wordt door de Europese Unie het 'Fit for 55' pakket officieel gelanceerd. Deze reeks van maatregelen en initiatieven moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Europa tegen 2030 met 55% zal dalen. Ondernemersorganisatie UNIZO wil haar ondernemers aansporen om deze ambitie te halen, maar waarschuwt tegelijk voor de positie van KMO's in deze Green Deal. Danny Van Assche: "Om onze toekomst te garanderen, moeten we zeker en vast ook vanuit de bedrijfswereld voor een duurzamere productie ijveren. Tegelijk moeten we wel waakzaam zijn opdat KMO's niet benadeeld worden door administratieve kafka en bijkomende prijsstijgingen voor essentiële producten."

De Europese Green Deal is een mes dat aan twee kanten snijdt. Een ambitieuze aanpak tegen de klimaatsverandering is zeker een nodige horde die genomen moet worden. UNIZO wil echter vermijden dat KMO's worden weggeconcurreerd en ijvert daarom voor het wegwerken van enkele addertjes onder het gras. Binnen het grote geheel van de 'Fit for 55' initiatieven is de CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) een onderdeel waarbij een prijs op koolstofuitstoot wordt gerekend op geïmporteerde producten. UNIZO: "Door het CBAM correctiemechanisme worden Europese bedrijven niet gestraft om lokaal te produceren. Een goede zaak dus. Daartegenover staat echter dat in de aangifte een complexe berekening gemaakt moet worden van de uitstoot van de geïmporteerde producten. Indien niet alle informatie beschikbaar is, past de bevoegde autoriteit een berekening toe die gebaseerd is op de slechtste 10 procent presteerders op vlak van uitstoot in de EU. Zo worden kleine importeurs, met beperkte onderhandelingsmacht en moeilijker alle nodig informatie zullen kunnen verkrijgen, geconfronteerd met hogere koolstofprijzen voor de import van producten. De Europese administratie moet er dus voor zorgen dat de procedures en voorwaarden hiervoor makkelijk en kosteloos zijn."

Daarnaast dreigt CBAM producten zoals cement, staal en aluminium nog duurder te maken omdat export naar de Europese Unie voor buitenlandse producten meer zal kosten. Hier komen KMO’s, vaak verwerkers of bewerkers, nog meer tussen hamer en aambeeld terecht komen als ze de prijsstijgingen voor essentiële producten zoals cement en staal niet kunnen doorrekenen aan hun klanten. Hiervoor waarschuwde UNIZO al eerder. "Met de torenhoge prijzen van vandaag is dat moeilijk om te slikken voor veel kleinere bedrijven", waarschuwt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. "We vragen daarom uitdrukkelijk een Europees beleid dat waakt over prijzen van producten door schaarste tegen te gaan."

Een laatste bezorgdheid van UNIZO ligt in het feit dat wanneer een importeur minder dan twee jaar bestaat op het moment van zijn aanvraag van de vergunning, hij een garantie moet aanleveren in de vorm van een waarborg om de certificaten te kunnen betalen van de producten die hij zal importeren. "Dat wil zeggen dat het betreden van de markt moeilijker wordt gemaakt en dat kleine bedrijven die starten met import van deze producten een bijkomend concurrentieel nadeel ondervinden. Naast het vereenvoudigen van de complexe procedure, vragen we dan ook dat er garanties voorzien worden door de Europese Commissie op die waarborgen", besluit Van Assche.

Meer weten? Contacteer UNIZO-woordvoerder a.i. Chiel Sterckx
M 0472/41.45.67 - E chiel.sterckx@unizo.be