Vandaag komen de nieuw verkozenen voor de eerste keer samen in het Vlaams Parlement tijdens de installatievergadering. Donderdag staat de openingszitting van het federaal parlement op de agenda en het Brussels parlement is intussen geïnstalleerd. De aanpak van administratieve rompslomp werd de voorbije maanden door zowat alle partijen als een prioriteit naar voor geschoven. Ook voor ondernemers is het een van de grootste frustraties. UNIZO ziet hier een belangrijke rol weggelegd voor de parlementen en vraagt om aparte commissies regeldruk op te richten. Die moeten een overkoepelend toezicht houden en ervoor zorgen dat er deze legislatuur echt een grondige administratieve vereenvoudiging wordt doorgevoerd. 

Na de eedafleggingen worden de verschillende commissies gevormd waar de voorbereidingen gebeuren voor nieuwe wetgeving. UNIZO wil dat alle parlementen een prominente en zichtbare rol opnemen in de aanpak van administratieve rompslomp door overkoepelende commissies regeldruk op te richten, die bestaan uit leden van alle andere commissies. 

Anders en beter

“Net zoals de zogenaamde “intergroups” in het Europees parlement pleiten we voor een overkoepelend orgaan, dat bestaat uit leden van de andere commissies, om de taak als waakhond op te nemen”, zegt topman Danny van Assche. “In de voorbije regeerakkoorden was de ambitie voor administratieve vereenvoudiging wel hoog, maar bleef de praktijk uit. Er werd veel geanalyseerd en opgelijst, maar relatief weinig gerealiseerd. Dat moet nu anders en beter.”

In de tweejaarlijkse studie van het federaal planbureau wordt het totaal aan administratieve lasten voor ondernemingen en zelfstandigen in 2022 geraamd op 5,99 miljard. Dat is een 1 miljard meer ten opzichte van 2020. 80% van de ondernemers is van mening dat de lasten aanzienlijk groter zijn geworden dan twee jaar geleden. Ook een analyse van UNIZO eerder dit jaar wees uit dat alleen al de voorgaande zes maanden er een waslijst aan administratieve lasten was bijgekomen.  

Commissie regeldruk

De politieke bevoegdheid ‘administratieve vereenvoudiging’ is geen eenvoudige opdracht en kan alleen als er een samenwerking is tussen alle bestuursniveaus. Om hierop toe te zien, is er nood aan meer slagkracht voor de parlementen. 

“De aanpak van administratieve rompslomp is een reflex die nog veel te vaak ontbreekt”, zegt Danny Van Assche. “Er is hier nochtans een belangrijke rol als waakhond weggelegd voor de parlementsleden. Zowel het Vlaams en Brussels parlement als de Kamer moeten een veel actievere rol opnemen in de monitoring van de regeldruk in België. Daarom pleiten we voor de snelle oprichting van een commissie regeldruk in elk parlement die toezicht houdt op een effectieve lastendaling en waakt over de verschillende aspecten van kwaliteitsvolle wetgeving, zowel voor wetsontwerpen als wetsvoorstellen.”

Voorbeelden van zaken die de commissies al meteen kunnen vastnemen zijn het toezien op het 'only-once'-principe in elk domein en de invoering van één digitaal loket over bestuursniveaus heen. Ook het afschaffen van de waanzinnige federale leerrekening (de ‘FLA’) en het verbeteren van de relatie met de fiscale administratie moeten hoog op de agenda staan, net als de duurtijd en rompslomp om een omgevingsvergunning te bekomen en de afvaladministratie. 

“We hebben een verlanglijst klaar, maar naast het evalueren en vereenvoudigen van bestaande regelgeving dient ook nieuwe regeldruk te worden vermeden. Dat moet door grondige impactanalyses standaard uit te voeren in het wetgevend proces en het invoeren van een 1 euro erbij, 3 euro weg-regel. We rekenen erop dat deze legislatuur de aanpak van administratieve rompslomp wél au sérieux wordt genomen”, besluit Danny van Assche.