Verruim de jobbonus tot de plaats van tewerkstelling, bouw de vervoersmobiliteit uit en zorg voor voldoende flexibele kinderopvang. Die boodschap gaf UNIZO-topman Danny Van Assche deze namiddag op de conferentie over de Vlaamse arbeidsmarkt die minister van Werk Crevits organiseerde.

Op deze conferentie, waar alle Vlaamse sociale partners aan deelnamen, werd dieper ingegaan op mogelijke oplossingen om de problemen op de Vlaamse arbeidsmarkt aan te pakken. Het tekort aan werkkrachten zorgt ervoor dat ondernemers steeds meer op diverse en creatieve manieren talenten moeten zoeken en aantrekken om hun vacatures in te vullen. Al snel wordt vanuit het beleid naar Brussel en Wallonië gekeken. Dat is ook logisch, gezien de verschillende werkzaamheidsgraden tussen de gewesten. Vlaanderen heeft een probleem van inactieven die vaak moeilijker te activeren zijn, Wallonië en Brussel beschikken over beduidend meer actieve en inzetbare werkzoekenden.

Gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche lanceerde op de conferentie enkele voorstellen om de nijpende arbeidsmarktkrapte in Vlaanderen aan te pakken.  “Vlaanderen heeft aangekondigd om een jobbonus te creëren, waarbij de kloof tussen werken en niet-werken wordt vergroot. Die geldt op dit moment enkel voor inwoners van Vlaanderen. Om ook de interregionale mobiliteit aan te wakkeren, vragen we om de jobbonus te verruimen naar werkplaats zodat het een activeringsinstrument wordt, ook voor wie vanuit Brussel of Wallonië in Vlaanderen komt werken.”  
Concreet krijgen werknemers met een brutoloon tot 2.500 euro de jobbonus. Wiens brutoloon minder dan 1800 per maand bedraagt krijgt 600€ op jaarbasis, brutolonen tot en met 2499,99 krijgen 20 euro.

UNIZO benadrukte daarnaast de nood om vervoersmobiliteit uit te bouwen op basis van tewerkstellingspolen.  Openbaar vervoer is cruciaal om ervoor te zorgen dat werkenden eenvoudig, tijdig en veilig op het werk geraken en dat op elk uur van de dag. Via het decreet basisbereikbaarheid wordt vervoer op maat, ook buiten de gewoonlijke uren, uitgebouwd op basis van tewerkstellingsgebieden.

Danny Van Assche: “We vragen om werk te maken van een uniek ticket voor de verschillende vervoersmaatschappijen, zodat een verplaatsing over gewestgrenzen heen eenvoudig wordt. Ook het gebruik van de fiets kan gestimuleerd worden door te zorgen voor veilige fietsverbindingen van en naar bedrijventerreinen. Voorzie tot slot in gewestelijke expresnetten voor Antwerpen en Gent en operationaliseer het Brusselse gewestelijk expresnet verder.”

UNIZO herhaalde ook haar vraag om meer te investeren in een ruime, betaalbare en flexibele kinderopvang. Dat is onontbeerlijk als we ook meer mensen op de arbeidsmarkt willen krijgen. “We vragen een minimale kost voor kinderopvang voor eenverdieners met een laag loon en meer opvangmogelijkheden ’s avonds en in het weekend”, aldus Danny Van Assche.

Tot slot roept de ondernemersorganisatie de Waalse en Brusselse arbeidsbemiddelaars LeForem en Actiris op om veel actiever op Vlaamse vacatures bemiddelen, en om beter te communiceren over de Brusselse steunmaatregelen voor werkzoekenden.
 

Meer weten? 

Contacteer UNIZO-woordvoerder Gerrit Budts
M 0479/73 28 93 - E-mail: gerrit.budts@unizo.be