“Hoe beter het beleid rond versterking bedrijvige kernen, hoe meer huidige winkels zich kunnen wapenen voor de toekomst” 

De cijfers van onderzoeksbureau Locatus, die vandaag bekend gemaakt werden, spreken van een daling in het aantal winkels. UNIZO bevestigt dit maar ziet vooral kansen: "Elke winkelsluiting is een persoonlijk drama voor de ondernemer en is uiteraard te vermijden. Wat we daarentegen wel zien, is dat een langetermijns beleid om bedrijvige kernen te creëren werkt om winkels aantrekkelijk te houden." De ondernemersorganiatie pleit daarom om initiatieven verder te ondersteunen die op langetermijn evenwichtige kernen opbouwen en roept steden en gemeenten op om dit ook lokaal consequent toe te passen. 

Om het huidig winkelbestand te kunnen wapenen tegen de toekomst ziet UNIZO-topman Danny Van Assche drie speerpunten om op in te zetten: "Steden en gemeenten moeten ten eerste sterk inzetten op bedrijvige kernen die zorgen voor een evenwichtige mix van onder andere winkelen, diensten, wonen, werken en ontspannen. Als tweede moeten we er radicaal op toezien dat er geen bijkomende winkeloppervlakte wordt gecreëerd buiten de huidige kernen, de zogenaamde winkelshift. En ten derde is een gevarieerd aanbod van de winkeliers zelf essentieel om consumenten te blijven charmeren." Van Assche benadrukt daarbovenop dat e-commerce en online aanwezigheid ook voor zelfstandigen een belangrijke kans is om aan de toekomst te bouwen van ons gevarieerd winkellandschap. Na corona ziet UNIZO dit voorjaar dat het plezier om te shoppen terug is. Consumenten zien meer dan ooit de meerwaarde van het winkelen bij onze zelfstandige winkeliers.

UNIZO ziet het dus niet zo somber in zoals de cijfers doen uitschijnen. Als er aan de drie speerpunten gewerkt wordt, blijven fysieke winkelpunten de basis van een standvastige economie. "Initiatieven als de Profploeg kunnen steden en gemeenten helpen om deze langetermijns visie op poten te zetten. Om dit te versterken zijn we vragende partij om het Vlaamse Detailhandelbeleidsplan op poten te zetten", besluit Danny Van Assche.