Administratieve lasten zijn rem op ondernemen in Gent

Gent, 07/03/2022 - De administratieve verplichting om aan te tonen dat je recht hebt op een vergunning voor het autovrije gebied in Gent is verstrengd en dat zorgt voor heel wat frustraties bij ondernemers.

Ondernemingen die dagelijks of wekelijks in Gent actief zijn, hebben een abnormaal zware bewijslast. Voor elke dag dat ze actief zijn in Gent moeten ze een nieuwe vergunning aanvragen. Ook voor dringende interventies (zoals spoedbestellingen, herstellingen aan kapotte toiletten, defecte diepvriezers en tapkranen of een afgewaaid dak,…) geldt die verstrengde procedure. “Dit is onwerkbaar en bijzonder stresserend geworden. Voorheen was het een pak eenvoudiger en kon men een vergunning voor 6 maand bekomen. We ontvangen hierover dagelijks klachten, de telefoon bij UNIZO stond roodgloeiend,” zegt Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Oost-Vlaanderen.

Men kan dan wel een vergunning aanvragen na het uitvoeren van de werken, maar een antwoord van de dienst mobiliteit laat dagen en soms zelfs weken op zich wachten. Al die tijd weet de ondernemer niet of de aangebrachte bewijsstukken, ook aanvaard zullen worden. Het hangt te veel af van de willekeur van een ambtenaar die beslist of de bewijzen aanvaardbaar zijn of niet. Bovendien onderschat de stad hoeveel overeenkomsten op basis van vertrouwen, zonder offerte of mondeling worden afgesloten,” gaat Vermeiren verder.

Momenteel worden we gekweld door de nieuwe regels van Mobiliteit stad Gent. Tot heden konden we een vergunning autovrij gebied aanvragen voor het uitvoeren van werken en diensten die geldig was voor 6 maanden. Nu verwacht stad Gent dat we per reiniging of depannage een aparte vergunning aanvragen met bijgevoegd een offerte of factuur. Dit is helaas niet realistisch omdat wij vooral overeenkomsten hebben met brouwerijen,” getuigt Frederiek Andries van Tap Cleaning Andries. Zij zijn gespecialiseerd in het reinigen en herstellen van tapleidingen.

Loop je in het autovrije gebied rond, dan is de kans groot dat je ergens een vrachtwagen van Dranken Geers ziet leveren. Toch betwistte de stad dat deze onderneming dagelijks actief is in de binnenstad. Bert Geers: “Wij hebben een lijst met factuurnummers en de bijhorende adressen overgemaakt aan de stad om aan te tonen dat wij dagelijks en met meerdere voertuigen in Gent en het autovrije gebied leveren. Dit bleek niet voldoende als bewijs. De stad vroeg ons ook effectief enkele gedetailleerde bestelbonnen per zone over te maken. We hebben de vertrouwelijke en commercieel gevoelige informatie op ieder document eerst geblurd en dan doorgestuurd. Na lang aandringen en het overmaken van tientallen pagina’s bestelbonnen, heeft de stad dan toch aanvaard dat we ‘regelmatig’ in de stad zijn. Ook voor de medewerkers van stad Gent is dit toch extra werk? De mensen van het mobiliteitsbedrijf waren wel zeer vriendelijk en hulpvaardig en hebben ons goed door deze administratieve mallemolen geloodst.

Quatre Mains Piano’s, een oer-Gentse onderneming en een huis van vertrouwen op vlak van verkoop en verhuur van concertpiano’s, heeft een gelijkaardige ervaring. “Wij hebben steeds 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 een vergunning gehad om al onze klanten 100% service te verlenen. We werken voor de grote Gentse cultuurhuizen en kleine vzw’s. We leveren piano’s voor begrafenissen en huwelijken. We werken zelfs voor de stad en leveren soms piano’s voor activiteiten op het stadhuis. En laat ons 123-piano niet vergeten. Flexibel en wendbaar zijn is deel van ons DNA. Daarin horen we bij Gent,” zegt Benedikte Van Garsse, zaakvoerder van Quatre Mains. “De nieuwe regelgeving is bureaucratisch, tijdrovend, kafkaiaans en zorgt voor kilo’s zand in de raderen van een stad die zou moeten bruisen, leven en goeste uitstralen. Niet enkel wij worden geraakt, maar ook andere ondernemers in de horeca, de cultuur, de retail en hersteldiensten ondervinden hinder van de administratieve overlast en boetes.

UNIZO Oost-Vlaanderen vraagt dat de bewijslast opnieuw naar een redelijk niveau wordt gebracht, dat er ondernemersvriendelijk gedacht wordt met langdurige vergunningen en dat de nieuwe regels zo snel mogelijk worden teruggedraaid. Ondernemers rijden namelijk niet voor hun plezier en zonder bestemming door het autovrije gebied.