Gisteren stemde het Vlaams parlement een decreet over de activering van leefloongerechtigden via de verplichte inschrijving bij de VDAB. UNIZO reageert tevreden: “Als we meer mensen aan de slag willen, is het begeleiden van niet-beroepsactieven naar een job een absolute noodzaak. Dat geldt ook voor wie een leefloonuitkering krijgt. OCMW en VDAB dienen daarvoor hun samenwerking te versterken”, stelt UNIZO-topman Danny Van Assche. 

Met de stemming van dit decreet wordt de inschrijving bij de VDAB verplicht in Vlaanderen voor elke leefloongerechtigde op beroepsactieve leeftijd. Dit moet helpen om de vele vacatures mee in te vullen, te zorgen voor een betere toekomst voor de leefloongerechtigden en de 80% werkzaamheidsgraad in Vlaanderen te bereiken. 

UNIZO steunt ten volle de doelstelling van het decreet. Een betere activering van de 42.043 leefloongerechtigden is een absolute must. Danny Van Assche: “Daarvoor is er nood aan een betere samenwerking én data-uitwisseling tussen de VDAB en het OCMW. Belangrijk daarbij is dat die laatste een correcte beoordeling doet van de arbeidsgeschiktheid. We mogen geen inschrijvingen creëren voor de vorm, niet elke leefloongerechtigde is per definitie in staat om aan de slag te gaan. Deze doelgroep heeft vaak te kampen met een complexe samenloop van (diverse) drempels. Maar indien tewerkstelling op korte termijn mogelijk is, moeten leefloongerechtigden ook effectief worden begeleid naar of opgeleid worden voor de arbeidsmarkt.”