Vicepremier en minister van Overheidsbedrijven Petra De Sutter heeft een voorontwerp van wet klaar om de wantoestanden in de pakjessector aan te pakken. Ze wil postbedrijven verplichten om te werken met vaste arbeidscontracten. Dat betekent dat kmo’s die pakjes bezorgen bijna niet meer voor de post kunnen werken. UNIZO veroordeelt de misbruiken, maar vindt het voorstel een zeer gevaarlijk precedent. “Als er overtredingen zijn moet de overheid controleren en sanctioneren, maar het is niet aan de staat om de bedrijfsvoering van een ondernemer te bepalen.  Dit is een aanslag op het vrij ondernemerschap”, stelt Danny van Assche van UNIZO. 

Minister De Sutter grijpt de problematiek rond de postbedrijven aan om haar wetsontwerp dat bedrijven wil verplichten om met vaste arbeidscontracten te werken onder de aandacht te brengen. Volgens haar is sociale controle niet mogelijk door de versplintering van de pakjessector. UNIZO reageert verbolgen. 

“Laat het duidelijk zijn: we verwerpen elke vorm van misbruik, uitbuiting en cowboypraktijken”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. “Maar dit tart de verbeelding. De overheid slaagt er niet in om voldoende te controleren en de bestaande wetgeving af te dwingen, dus wentelen ze het af op de kap van de ondernemers. Men wil tegen 2025 grotere postbedrijven verplichten om tot 80% van hun medewerkers met een werknemersstatuut in dienst te hebben.” 

Vele transportkmo’s die in onderaanneming werken zullen hun contracten verliezen en ophouden te bestaan. Er zijn in de sector veel starters en er werd de voorbije jaren sterk geïnvesteerd. Bovendien is er de vrees dat buitenlandse ondernemingen minder gecontroleerd zullen worden, wat weer een concurrentieel nadeel met zich meebrengt. UNIZO denkt dat na de postbedrijven andere sectoren zullen volgen. “Het heeft een gevaarlijke precedentswaarde. Als de overheid het moeilijk gecontroleerd krijgt, verbiedt men om te werken met onderaannemers. Lekker gemakkelijk”, aldus Danny van Assche

Daarenboven stelt het voorstel dat gebrek aan vakbondsafgevaardiging nefast zou zijn voor de sociale en fiscale controle. Dus bij alle kmo’s  zouden meer inbreuken gebeuren dan bij de grote bedrijven.  “Dat is pertinent onwaar. In de kleinste ondernemingen waar de ondernemer en werknemers erg nauw samenwerken, is er net enorm veel sociale controle”, zegt Danny Van Assche

UNIZO merkt op dat dit voorontwerp van wet sterk in het voordeel speelt van het overheidsbedrijf Bpost, ten koste van de private spelers in de sector van de pakketbezorging. Bpost is momenteel de enige grote speler die vooral met eigen werknemers werkt en kan zijn eigen werknemers bovendien tegen lagere lonen tewerkstellen dan de private ondernemingen.

Danny Van Assche: “Het is onaanvaardbaar dat de overheid een maatregel neemt die geen oplossing biedt voor sociale fraude,  maar wel een oneerlijk concurrentievoordeel verstrekt aan een overheidsbedrijf ten kosten van Belgische kmo’s.” 

UNIZO vraagt om geen steekvlampolitiek te voeren. “De minister wil nu alles binnen haar eigen bevoegdheid regelen in de Postwet, maar de aanpak van sociale en fiscale fraude gaat veel ruimer. Ook voor de grote prijsdruk die er zou zijn door de economische afhankelijkheid, heeft de regering sinds de B2B-wet een juridische stok achter de deur. Er is dus al een regelgevend kader, maar dat wordt niet voldoende gehandhaafd. We vragen om eerst een grondige impactanalyse te voeren vooraleer eventueel extra wetgevende stappen worden genomen. Maar blijf af van de regels van het vrij ondernemerschap", besluit Danny Van Assche.