Groeien én innoveren. Vaak vraagt het zo veel aandacht van ondernemers, dat ze onbewust financiële steun laten liggen. Dit terwijl er heel wat instrumenten bestaan waarmee de overheid een duwtje in de rug wil geven aan groeiende en innoverende bedrijven die het verschil maken.

Een van die steunmaatregelen is de strategische transformatiesteun. Deze Vlaamse subsidie is er voor ondernemers die een groots transformatieproject met investeringen en opleidingsinspanningen plannen. De steun is gericht op internationale doorgroei, innovatiegerichte investeringen of een duurzame verankering van het bedrijf in Vlaanderen.  Een subsidieaanvraag moet altijd op voorhand ingediend worden.

Elke: “Onze regio heeft een belangrijke economische waarde. Er vinden heel wat kruisbestuivingen in maar ook tussen bedrijven en organisaties plaats, met innovaties tot gevolg. Dat onze ondernemers amper gebruik maken van de financiële stimuli die bestaan, is een gemiste kans. Voor de groei van onze bedrijven, maar ook voor de aantrekkingskracht van onze regio. We moeten alles in het werk stellen om hen beter te informeren en te ondersteunen.”

Hét duwtje in de rug

REIN4CED (Winksele) is één van de kmo’s uit Vlaams-Brabant die gebruik maakte van strategische transformatiesteun. Oorspronkelijk opgericht als engineering & consulting bedrijf had het team van CEO en mede-oprichter Michaël Callens hogere ambities. Het bedrijf diende een subsidiedossier in en transformeerde tot een productiebedrijf dat composiet fietskaders produceert, beter gekend als de populaire carbon fietskaders. De steun bleek achteraf hét duwtje in de rug: “Voor de transformatiesteun zat ons bedrijf nog vooraan in de groeifase. Sinds de steun zijn we gegroeid tot een bedrijf van 50 medewerkers!”

Ook de familiale Brouwerij Lindemans (Vlezenbeek - Sint-Pieters-Leeuw) proefde van de voordelen.   “Onze innovatie hield een verbreding van ons portfolio in. Andere bieren, maar nog steeds gebaseerd op onze knowhow en het smaakprofiel van de spontane gisting. Zo konden we nog meer inzetten op export. Het subsidiebedrag vereenvoudigde sommige beslissingen op vlak van investeringen. Zaken zoals automatisering, dat normaal in verschillende aankoopfases wordt uitgevoerd, kochten we nu in 1 keer aan.“

Opleidingssteun en investeringssteun

Kmo’s komen voor opleidingssteun én investeringssteun in aanmerking. Grote ondernemingen enkel voor opleidingssteun. Voor een kleine onderneming ligt het vereiste minimumbedrag van de investeringen op 1 miljoen euro en voor opleidingen op 100.000 euro. Voor middelgrote en grote ondernemingen liggen de drempels hoger. De basissteun bedraagt 8% voor investeringen en 20% voor opleidingen met een maximum van 1 miljoen euro per aanvragende onderneming. Opleidingen of investeringen in het kader van transformatie worden over een periode van drie jaar gesteund.

 

Aantal dossiers

Steunbedrag

Gemiddeld bedrag

 

2019

2020

2019

2020

2019

2020

Antwerpen

14

10

11 766 076 €

7 099 193 €

840 434 €

709 919 €

Limburg

7

8

7 412 794 €

8 491 288 €

1 058 971 €

1 061 411 €

Oost-Vlaanderen

9

6

4 385 811 €

5 003 807 €

487 312 €

833 968 €

Vlaams-Brabant

2

4

1 153 889 €

2 611 328 €

576 945 €

652 832 €

West-Vlaanderen

19

15

7 766 556 €

8 662 382 €

408 766 €

577 492 €

Totaal

51

43

32 485 126 €

31 867 998 €

636 963 €

741 116 €

Tabel: provinciale verdeling van de strategische Transformatiesteun. (Bron: Vlaio)

Uit de tabel blijkt dat Vlaams-Brabant met slechts 2 projecten in 2019 en 4 in 2020 absoluut zijn economische waarde voor Vlaanderen niet weerspiegelt.  Ook wanneer we kijken naar het gemiddeld bedrag per project, zit Vlaams-Brabant onderaan het klassement.

Provinciale innovatiesubsidie

Verder kent de provincie Vlaams-Brabant subsidies toe aan projecten waarin bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke actoren en/of overheidsinstellingen een structurele samenwerking aangaan met het oog op een marktgerichte innovatie. Jaarlijks kunnen (uiterlijk op 15 oktober) projecten ingediend worden die inspelen op de provinciale innovatiedoelstellingen (Food, Health, Creativity, Logistics en Cleantech) en KET’s (Key Enabling Technologies). De maximale subsidie bedraagt 150.000 euro.

### EINDE PERSBERICHT ###

Wilt u meer informatie of wenst  u in contact te komen met één van onze cases?  
Contacteer:

Liedewij Verbiest
Pers, Communicatie & Marketing
UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel
Liedewij.verbiest@unizo.be - 0471 72 41 57