In samenwerking met VLAIO gaat UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel op zoek naar 10 starters met een innovatief idee. De inzet? “Naast gerichte feedback en een klankbord, maken de starters elk kans op een vaste premie van 50.000 euro. Een aanzienlijk bedrag dat hét verschil voor startende ondernemers met een innovatief idee kan maken”, weet Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel.  “En dat tegen minimale administratieve verwachtingen vanuit VLAIO. Wij vinden het cruciaal dat onze provincie een rechtmatig aandeel van de premies kan binnenhalen. We doen daarom extra inspanningen om deze innovatiepremie bekend te maken en kandidaten te begeleiden naar een kansrijke pitch om de 50.000 euro binnen te halen.”

In 2021 lanceerde VLAIO voor het eerst een oproep voor de innovatiepremie. Met dat programma wil de Vlaamse regering meer starters over de streep trekken om grensverleggend en innovatief te zijn en een sterk groeitraject in te zetten.

Pioniersrol binnen het marktsegment
Wie er precies in aanmerking komt voor de innovatiepremie? “Enerzijds richten we ons tot start-ups en bedrijven die snel willen én kunnen groeien en waarvan een innovatief product of idee aan de basis ligt. Daarnaast kunnen gevestigde ondernemers die enkele jaren actief zijn en op een nieuw idee broeden – onder bepaalde voorwaarden – zich ook kandidaat stellen voor de premie”, licht Elke Tielemans toe.

Belangrijk is dat de kandidaten een pioniersrol vervullen in hun marktsegment. Daarbij staan ze voor een traject waar een aantal belangrijke onzekerheden moeten onderzocht worden, zodat ze in een volgende stap externe financiering en/of eerste betalende klanten kunnen aantrekken.

(Kandidaat-) Starters uit Vlaams-Brabant kunnen zich vóór 25 februari 2022 aanmelden bij Jolien Lauwers via jolien.lauwers@unizo.be of op 0494 32 23 42. Alle aanmeldingen worden in eerste instantie gescreend op een fit met de criteria. De 80 meest beloftevolle projecten uit Vlaanderen mogen meedingen naar de subsidie innovatieve starterssteun. Na een pitch  worden uiteindelijk 55 Vlaamse starters geselecteerd die de subsidie ontvangen.

Voor meer informatie over innovatieve starterssteun, klik hier.