Sinds december 2018 gebruikten slechts 74 kmo's dit loonkostvoordeel

  • Investeren en extra tewerkstellen wordt beloond met een extra besparing van 5% op de loonkost!
  • KMO's met verstomming geslagen wanneer blijkt dat ze duizenden euro’s financiële ondersteuning laten liggen.
  • Nieuwe bekendmakingscampagne nodig om onderbenutting tegen te gaan.

UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel is uitermate tevreden met de verlenging van de steunmaatregel rond de ontwrichte zone of steunzone tot 31 mei 2026. Sinds de erkenning in 2018 van de ontwrichte zone Machelen-Zaventem, die nagenoeg de hele provincie Vlaams-Brabant omvat, hebben 74 Vlaams-Brabantse kmo's gebruik gemaakt van de extra financiële ondersteuning. Deze kmo's samen creëerden 676 extra arbeidsplaatsen. Het is voor de Vlaams-Brabantse economie belangrijk dat er tot het einde van de ondersteuningsmaatregel alles kan uit gehaald worden. En dat is nu niet het geval!

“Op basis van onze contacten met kmo’s op Vlaams-Brabantse kmo- en industrieterreinen blijkt slechts een zeer beperkte groep de steunmaatregel ‘ontwrichte zone’ te kennen. Wekelijks treffen we zaakvoerders die recent geïnvesteerd hebben en bijkomende medewerkers aanwierven, maar het financieel voordeel niet aanvroegen. Een gemiste kans om extra  zuurstof aan onze bedrijven te geven en zo groei en jobcreatie te faciliteren.” aldus Elke Tielemans, directeur UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel

Zeker in tijden van sterk oplopende loonkosten door indexering, de energiecrisis en de krapte op de arbeidsmarkt, is elke extra vermindering van de loonkost een welgekomen ondersteuning. Jobs worden immers veelal in onze bedrijven gecreëerd. Uiteraard is er geen enkele ondernemer die iemand aanwerft omdat de loonkost 5% lager is gedurende twee jaar.  Maar het helpt natuurlijk wel dat de sterke stijging van de loonkosten deels gecompenseerd worden.

Een ondernemer die bijvoorbeeld een extra machine aankoopt en iemand in dienst neemt om deze te bedienen, laat de vrijstelling van 25% van de bedrijfsvoorheffing op die aanwerving gedurende 2 jaar vandaag vaak links liggen omdat hij of zij niet op de hoogte is. Idem met bedrijven die verhuizen naar een gebied dat in aanmerking komt. Zij kunnen vaak voor het hele personeelsbestand een aanvraag indienen. Een besparing die kan oplopen tot ettelijke duizenden euro’s.

Onderbenutting

Meer dan 8.000 bedrijven op de geselecteerde bedrijventerreinen, incubatoren en businesscenters komen voor de steunmaatregel in aanmerking. Volgens de aanvragen zouden slechts 74 kmo's investeringen gedaan hebben en bijkomend personeel aangeworven hebben in de periode sinds december 2018. Er is geen uitgebreid onderzoek nodig om te beseffen dat dit niet overeenstemt met de feiten. Het aantal bedrijven dat had kunnen gebruik maken van de steunmaatregel bedraagt een veelvoud van zij die een aanvraag indienden. 99% benut de maatregel gewoonweg niet.

Elke Tielemans: “Vanuit UNIZO Vlaams-Brabant & Brussel informeren en begeleiden we kmo’s alvast zelf verder naar een aanvraag. Door een goede en vlotte samenwerking met VLAIO kunnen we heel gericht ondersteunen. Maar het is ook zaak alle andere stakeholders (steden en gemeenten, boekhouders, banken, …) die vaak als eerste op de hoogte zijn van investeringsplannen van onze kmo’s mee te sensibiliseren.”

Ondernemers met vragen kunnen terecht bij Frederiek De Kimpe, adviseur belangenbehartiging Vlaams-Brabant via frederiek.dekimpe@unizo.be of 0478 62 97 28.

Hester Vanermen
Communicatie & pers