UNIZO verwerpt de voorstellen van PS om de loonwet te herzien, de minimumlonen te verhogen en de verplaatsingsvergoedingen op te trekken. “Als je hun voorstellen leest, dan lijkt of enkel de werknemer te lijden heeft onder de huidige kostencrisis, terwijl de bedrijven al fluitend hun winsten tellen. In welke wereld leven zij?” 

Om de koopkracht van de bevolking te garanderen legt de PS vandaag 13 voorstellen op tafel. De focus ligt daarbij in het doen betalen van de bedrijven.  Zo wil de PS de loonwet herzien, waardoor bedrijven verplicht kunnen worden tot extra loonsopslag bovenop de index. Ook moeten de minimumlonen omhoog en wil men meer geld om de verplaatsingsvergoedingen van de werknemers te betalen. 

“De utopische wenslijst van de PS is eigenlijk de discussie niet waard. Ze willen louter hun achterban paaien, met voorstellen die totaal los staan van de economische realiteit”, zegt Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. “Wat de minimumlonen betreft: deze zijn net op 1 april verhoogd. We zitten in de top 5 minimumlonen in Europa. Voor de verplaatsingsvergoedingen is er ook al een beslissing van de federale regering, maar de vakbonden houden het dossier tegen.” 

Toeval wil dat net vandaag ook de Spring 2022 Economic Forecast van de Europese Commissie werd gepubliceerd. Daarin staan cijfers over het reële groeipercentage van de lonen. In de periode 2022-2023 is België het land met de grootste stijging van alle EU-27-lidstaten, namelijk +3,0%. In 22 andere EU-lidstaten is dit percentage over deze twee jaren zelfs negatief. 

Die loonstijging komt niet zomaar uit de hemel gevallen. Die wordt betaald door de bedrijven. België is één van de weinig landen waar een algemeen systeem van automatische loonindexering bestaat. Daardoor vertaalt de extreme stijging van energie-en grondstoffenprijzen zich sneller in onze loonkosten dan bij de buurlanden.  In ondernemingen die werken met een te overschrijden spilindex van 2 procent, werd die in de voorbije acht maanden al vier keer overschreden. In sectoren die jaarlijks op een vast tijdstip indexeren worden stijgingen verwacht van 7 procent of meer. De koopkracht van de werknemers is dus al gegarandeerd, door de automatische indexaanpassing.

Economische waanzin 

Danny Van Assche: “Er is zeker nood aan maatregelen om wie financieel zwakker staat te beschermen. De hoge energieprijzen zorgen voor drama’s bij sommige gezinnen. Maar het is onbegrijpelijk dat de PS alle kosten zomaar wil afwentelen op de bedrijven. Ook de kmo’s hebben hun energiefactuur zien verveelvoudigen, zijn slachtoffer van de hoge grondstofprijzen en lijden onder de hoge loonkost. De kosten verhogen bij kmo’s zorgt er ofwel voor dat ze simpelweg ophouden te bestaan, ofwel dat ze hun prijzen dermate moeten verhogen zodat de vakbonden overmorgen wéér op straat gaan voor extra koopkracht en loonsopslag. De vraag is of de PS wel begaan is met het lot van de kmo-ondernemers. Wat vast staat, is dat ze op het punt staan hun kip met de gouden eieren te slachten.”