Vlaams parlementslid Maurits Vande Reyde pleit op een plafond op de economische waarborgen die de Vlaamse overheid geeft voor bedrijven. Volgens het parlementslid wordt het systeem te vrijblijvend toegepast. UNIZO vraagt om het aanbod niet terug te schroeven en benadrukt het belang van het waarborgsysteem. “Het is zowel voor startende als voor bestaande ondernemers een belangrijke hefboom die bovendien nu al jaarlijks geplafonneerd is. Dat deze succesformule in vraag wordt gesteld is onbegrijpelijk”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. 

Uit cijfers die Maurits Vande Reyde communiceert blijkt dat met 1,785 miljard euro in 2022 een recordhoogte aan economische waarborgen werd bereikt. Dat bedrag is echter de samengetelde uitstaande portefeuilles van Gigarant en Standaardwaarborgen samen. De waarborgen voor kmo’s (‘Standaardwaarborg’ ) zijn sowieso geplafonneerd en al jaren een succesvol product van PMV. Via deze overheidswaarborg kennen de banken leningen toe aan kmo’s die ze anders niet zouden toekennen. Hier zijn een aantal voorwaarden aan gekoppeld, zoals het hebben van een uitgewerkt businessplan. Vorig jaar werden er bijna 2.000 dossiers toegekend, het ging voor meer dan de helft over starters. 

Hefboom voor de economie

De leningen zorgen voor een groot volume aan investeringen. Via deze regeling werden sinds de start (in 2005) in totaal al  8,7 miljard investeringen gefinancierd. Daar staat een totale kostprijs voor de overheid van 70 miljoen tegenover. Er is dus een enorm hefboomeffect.  Iedere euro wordt geïnvesteerd, betaalt zich in veelvoud terug in de vorm van investeringen.

UNIZO-topman Danny Van Assche: “Ondernemers die anders nooit hun plannen zouden kunnen uitvoeren, worden op deze manier geholpen. Het is een belangrijk instrument voor starters, maar de steun  wordt door bedrijven ook gebruikt om verder te ontwikkelen of te investeren in innovatie. Deze vorm van overheidswaarborg is dan ook bijzonder nuttig en noodzakelijk om het ondernemerschap in Vlaanderen te ondersteunen en aan te wakkeren.  Laat ons de juiste cijfers interpreteren en het kind niet met het badwater weggooien. Never change a winning team, er is geen enkele reden voor.”