Met meer dan 14.000 deelnemende handelaars staan UNIZO, UCM en Comeos andermaal klaar voor een topeditie van hun nationale 'Weekend van de Klant, op 2 en 3 oktober'. Een weekend in het teken van de vlucht vooruit uit de crisis en op naar de relance. Ook Brussel deelt in de feeststemming, na een moeilijke covid-periode die het gewest nu geleidelijk achter zich laat. Tijdens de Brusselse perslancering van het Weekend in Etterbeek, in aanwezigheid van Brussels minister Sven Gatz (bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Promotie van de meertaligheid en het Imago van de stad) en met de steun van minister-president Rudi Vervoort, lieten Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO, Lora Nivesse Head Policy & Lobby bij Comeos en Arnaud Deplae gedelegeerd bestuurder van UCM er geen twijfel over bestaan: "Brussel heeft een ruim en gevarieerd aanbod aan handelszaken en heeft daarmee belangrijke troeven in handen om consumenten te verleiden, zowel van binnen als buiten het eigen gewest, tot vanuit gans de wereld. Het komt er nu op aan die nog meer en beter in de verf te zetten."

In een recente consumentenenquête via Checkmarket van UNIZO, Comeos en UCM, naar aanleiding van het Weekend, geven consumenten duidelijk aan waarom ze wel of niet graag in Brussel komen shoppen. Wie al van Brussel houdt, waardeert vooral de mogelijkheid tot het combineren van verschillende activiteiten, zoals iets gaan eten naast het winkelbezoek (47%), de bereikbaarheid met het openbaar vervoer (46%), de combinatie van klassieke en meer aparte winkels die je nergens anders vindt (43%), het 'daguitstap'-gevoel (40%) en het belevingsgehalte (35%).

Bekijken we de antwoorden van wie tot nu toe minder geneigd is tot shoppen in Brussel, dan primeren argumenten als 'Het is te ver' (56%), 'Je vindt er dezelfde winkels als elders' (37%), 'Het is er te druk (36%), 'Ik ken er mijn weg onvoldoende' (27%) en 'Ik durf niet tot daar rijden met de wagen' (20%). "Zoals deze argumenten aangeven, maakt vooral 'onbekend' nog vaak 'onbemind", aldus UNIZO, Comeos en UCM. "Op vlak van PR en imagobeleid staat ons hoofdstedelijk gewest dus voor nog wel wat uitdagingen, zeker ten aanzien van consumenten die buiten het gewest wonen."

Bekijken we de vervoersmiddelen die consumenten gebruiken om in Brussel te komen shoppen, dan staat de trein op nummer één (61% van de consumenten vinkt dit aan) en de auto op nummer twee (46%), 'te voet' (39%) staat - vrij logisch - op nummer drie, gezien respondenten in de Weekend-enquête verschillende opties konden combineren. Ook de metro blijkt een populair vervoersmiddel in Brussel (24%), op ruime afstand gevolgd door de bus (9%).

Dat bijna één op twee consumenten de auto verkiest om naar Brussel te komen shoppen betekent volgens UNIZO, Comeos en UCM dat de Brusselse beleidsmakers extra moeten inzetten op een warm onthaal, eerder dan op het afschrikken van deze shoppers, die erg belangrijk zijn voor de lokale handel en voor de Brusselse economie in het algemeen. "Daarmee vragen we niet zomaar een vrijgeleide voor ongeremde verkeersstromen in de binnenstad. Ook onze handelaars hebben belang bij aangename en veilige winkelomgevingen. Maar als je consumenten ervan wil overtuigen dat Brussel ook vlot bereikbaar is zónder auto's in elke winkelstraat, dan moet dat ook uit de feiten blijken, op een eenvoudige manier. Met aangename en vlot bereikbare (duidelijk aangegeven) randparkings die meteen aansluiten op het openbaar vervoer, bijvoorbeeld. Of met parkeerroute-borden die automobilisten - ook als ze de stad niet goed kennen - vlot tot aan de ondergrondse parkings gidsen, in de nabijheid van winkelstraten. Vanuit onze ondernemersverenigingen willen we hier samen met de Brusselse beleidsmakers creatief over overleggen. Zodat consumenten in de eerste plaats horen hoe ze wél nog vlot in Brussel kunnen komen shoppen, eerder dan waar en hoe ze de stad niet meer met hun wagen in mogen."

Uit de enquête van UNIZO, Comeos en UCM blijkt tegelijk dat de uitdaging van de 'bereikbaarheid' niet alleen een Brusselse, maar ook een nationale uitdaging is. Ook op nationaal niveau staat 'bereikbaarheid' van de winkels met stip op één, als voornaamste aandachtspunt bij 19%, of 1 op 5 consumenten.

Brussels minister-president Rudi Vervoort: “Dat meer en meer bezoekers hun weg vinden om te winkelen in Brussel, stemt me tevreden. Ons gewest heeft dan ook een ruim en gevarieerd winkelaanbod en dat is te danken aan alle moedige ondernemers die zich dagdagelijks inzetten. Onze winkeliers en ondernemers dragen ontegensprekelijk bij tot het imago dat Brussel uitstraalt. Zij zijn van essentieel belang voor de heropleving en de aantrekkingskracht van ons Gewest.”

Brussels minister Sven Gatz (bevoegd voor Financiën, Begroting, Openbaar Ambt, Promotie van de meertaligheid en het Imago van de stad): “Met genoegen kunnen we vaststellen dat Brussel als winkelstad enorme troeven heeft. Dat blijkt trouwens uit de grote aanwezigheid van alle winkels en ketens die je ook in andere steden meestal vindt. Maar in Brussel komt daar nog veel meer bij: in Brussel vind je daarnaast ook de grootste keuze van gespecialiseerde winkels in nichemarkten, de stad barst van goede restaurants, cafés en terrassen en er vinden wel elke dag evenementen plaats waar eenieder zijn gading vindt. Uit de enquête komt duidelijk naar voren dat wie Brussel goed heeft leren kennen, van de stad houdt.”   
www.weekendvandeklant.be - www.weekendduclient.be 
 

Meer weten?
Voor UNIZO: Filip Horemans
GSM 0478/22 37 51 – E-mail filip.horemans@unizo.be
Voor Comeos: Hans Cardyn
GSM 0492/72 93 70 – E-mail hans.cardyn@comeos.be
Voor UCM: Sophie Guillet
GSM 0476/80 15 78 - E-mail
sophie.guillet@ucm.be