Gent, 19/01/2022 - Naar aanleiding van de nog steeds stijgende besmettingsaantallen van de Omikronvariant, moeten we dringend actie ondernemen om onze bedrijven operationeel te houden. Tal van sectoren en bedrijven zitten vandaag al in moeilijkheden en dreigen in het ergste geval te moeten sluiten omdat de personeelsuitval door de exponentieel stijgende coronabesmettingen dermate grote proporties aannemen. Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder van UNIZO Oost-Vlaanderen: “Nu de relance uit de startblokken schiet, kunnen we het niet toelaten dat de groei van onze economie wordt gefnuikt, als gevolg van een gebrek aan personeel. Dat hypothekeert de toekomstperspectieven van onze Vlaamse KMO’s. We roepen daarom onze beleidsmakers op om op korte termijn een instrumentarium uit te werken zodat studenten, flexijobbers en tijdelijk werklozen massaal kunnen worden geactiveerd en inzetbaar zijn op de arbeidsmarkt. Alleen zo kunnen we onze economie draaiende houden.  

UNIZO pleit ervoor om op verschillende fronten snel en accuraat actie te ondernemen. Zo wil de ondernemersorganisatie dat de gepresteerde uren studentenarbeid worden geneutraliseerd; dat de mogelijkheden van flexijobs worden uitgebreid (voorlopig enkel mogelijk in de horeca en de detailhandel en voor werknemers die minimaal 4/5 werken en gepensioneerden) en dat gepensioneerden onbeperkt mogen bijverdienen. Zo kunnen deze extra handen bij ingezet worden om de continuïteit van onze bedrijven te garanderen. Om maximale tewerkstelling te kunnen garanderen, vraagt UNIZO eveneens dat tijdelijke werklozen aangemoedigd worden om tijdelijk een andere job uit te oefenen (bij een andere werkgever). "We are in this together. Als onze regering deze maatregelen met een tijdelijk karakter en onder voorwaarden invoert, zullen zowel onze economie als onze medewerkers hier wel bij varen”, besluit Jos Vermeiren.