De winwinlening wint aan populariteit. Volgens recente cijfers van PMV werden vorig jaar maar liefst 8.667 van dergelijke privéfinancieringen toegekend, goed voor een bedrag van 152 miljoen euro. Een goede zaak vindt ondernemersorganisatie UNIZO, want iedereen wint.

Zelf nood aan meer financieel inzicht? Check dan zeker deze begeleidingen van UNIZO!

Alle informatie over de winwinlening vind je hier.

In de vorige eeuw haalde UNIZO het concept van de winwinlening vanuit Nederland (de Tante Agaath-regeling) naar Vlaanderen. En met succes, want de maatregel wint jaar na jaar aan succes. In de loop der jaren werd de toepassing van de winwinlening ook een aantal keren uitgebreid. Sinds 2020 is het maximum bedrag per KMO opgetrokken van 200.000 naar 300.000 euro, en per kredietgever van 50.000 naar 75.000 euro. 

UNIZO is tevreden dat het systeem aanslaat. “Vrienden en familieleden aansporen om kmo’s financieel bij te springen is een heel goede zaak. En de geldschieters kunnen er zelf hun voordeel mee doen, want het rendement ligt een pak hoger dan bij het spaarboekje of andere klassieke producten. En voor de overheid is dit een goedkope ondersteuningsmaatregel. Kortom, iedereen wint”, zegt Johan Bortier, directeur van de UNIZO-studiedienst. 

Dankzij de winwinlening kunnen starters of kmo’s in Vlaanderen genieten van een goedkope privé-financiering. Hierbij verstrekt een particuliere kredietgever (een vriend, familie, kennis, …) een lening voor een periode van 5 tot 10 jaar. Het maximumbedrag van zo’n lening bedraagt 75.000 euro per kredietgever en 300.000 euro per starter of kmo. De betaalde interest wordt laag gehouden voor ondernemers en de kredietgever kan genieten van een jaarlijkse belastingvermindering van 2,5% van het uitgeleende kapitaal. 

De Winwinlening in cijfers*

Het totaal bedrag aan winwinleningen in de periode 2017-2018 fluctueerde rond de 60 miljoen euro om in 2019 iets hoger uit te komen op 62,5 miljoen euro. In 2020 is er een enorme toename van zowel het aantal als het bedrag van geregistreerde winwinleningen (respectievelijk 4.167 voor 101 miljoen euro). Deze sterke stijging werd voornamelijk gerealiseerd in het laatste kwartaal van 2020,  in de maanden na de verruiming van de modaliteiten omwille van de coronacrisis. In 2021 zet deze stijging zich verder en werden er maar liefst 8.667 leningen geregistreerd voor een bedrag van bijna 152 miljoen euro. 

Het gemiddelde bedrag per lening bedroeg in 2021 17.528,72 euro. Er werden 3.041 unieke kredietnemers genoteerd. Dit betekent dat elke kredietnemer gemiddeld ongeveer 50.000 euro (49.957,72 euro) heeft opgehaald via winwinleningen. 

*bron:PMV

 Meer cijfers en evoluties vindt u in dit rapport.

Meer info over de winwinlening? www.winwinlening.be