UNIZO en HR-dienstengroep Liantis verkozen zopas Yasmine Chakib tot 'Jobstudent van het Jaar'. Ze ontving de award uit handen van Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO. Van Mario Boonen, manager payroll services Limburg bij Liantis, kreeg ze een extra maandloon, ter waarde van 1.500 euro. Yasmine werd door een jury geselecteerd uit een reeks inzendingen van werkgevers. Met de verkiezing willen UNIZO en Liantis het belang van jobstudenten voor onze economie benadrukken en aantonen dat het huidige soepele tewerkstellingsstatuut voor jobstudenten vruchten afwerpt.

Yasmine Chakib (21), uit Maasmechelen studeert grafische vormgeving en werkt als jobstudente bij Bol & Orchestra in Hasselt, een familiezaal gespecialiseerd in de verkoop (met onderhoud en service) van Europese akoestische piano's. Het waren zaakvoerders Vanessa Novak en Stefan Deckers die haar voordroegen voor de wedstrijd. Werkgeefster Vanessa Novak: “Yasmine startte bij ons als jobstudente in maart dit jaar en sindsdien heeft ze onze bedrijfscommunicatie een totaal nieuw elan gegeven. Van onze algemene website www.orcherstra.be en de themawebsite www.pianokamp.be over ons YouTube-kanaal, tot en met een flyeractie naar alle muziekscholen bij de start van het nieuwe schooljaar… Ze heeft het allemaal gepresteerd in die korte tijd. Daarmee is ze een heel grote meerwaarde voor ons bedrijf. Yasmine is enthousiast, intelligent, creatief en ze denkt heel actief mee. Wat ons betreft, verdient ze deze award dan ook meer dan wie ook.”

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO: "Ondanks de corona-pandemie, met zijn verschillende lockdowns, waren er in ons land het afgelopen jaar nog altijd bijna 500.000 jobstudenten actief. Een daling met - slechts - 11%! Het toont aan hoe belangrijk deze flexibele en fiscaal vriendelijke tewerkstellingsvorm is voor onze bedrijven en voor de studenten zelf. Vanuit dat besef hebben we voorgaande jaren ook actief geijverd voor een zo soepel mogelijk systeem, zij het - terecht - binnen duidelijke krijtlijnen, met name een maximum van 475 uren aan gunstvoorwaarden. In de uitzonderlijke situatie die door corona is ontstaan heeft de overheid op een bepaald ogenblik - uit pure noodzaak -  de teller van dat aantal uren stilgelegd (waardoor nog meer uren mogen worden gepresteerd aan dezelfde voorwaarden). Initieel om de vele werknemers te kunnen vervangen die door covid in quarantaine moesten. En nu ook nog (voor het derde kwartaal van dit jaar) om de nijpende krapte aan arbeidskrachten op te vangen in sectoren die onlangs heropstartten. Denk maar aan de horeca. Daar zijn veel vaste medewerkers die langdurig in tijdelijke werkloosheid zaten uitgeweken naar andere jobs en sectoren. Waardoor tot op vandaag heel wat horecazaken niet op volle capaciteit kunnen draaien. Wie als vakbond vandaag bepleit om studentenjobs volop te belasten, met als argument dat ze ten koste zouden gaan van reguliere jobs die bijdragen aan de sociale zekerheid, is blind voor die realiteit. Eigen aan studentenjobs is trouwens dat niemand in het systeem blijft zitten en dat de betrokken jongeren na hun studies sowieso in het normale arbeidscircuit belanden, waar ook hun werkervaring hun kansen op een job kan versterken."

"Als we vandaag naar het verhaal van jobstudente Yasmine Chakib kijken, dan zien we voor het tweede jaar op rij een mooi voorbeeld van hoe een jongere een studentenjob zoekt die aansluit bij haar studies, daardoor ervaring opdoet én tegelijk een wereld van verschil maakt voor de betrokken kmo-werkgever. Yasmine heeft hier, als studente grafische vormgeving, bij Bol & Orchestra de kiemen gezaaid voor een moderne communicatie-aanpak. Wie weet zet ze die ondersteuning na haar studies wel voort, vanuit haar eigen bedrijf, als freelancer, of als werknemer in een communicatiebedrijf. Vorig jaar was Maité Ryckebosch jobstudente van het jaar, een studente diergeneeskunde die in een huisdierenpraktijk werkte... Deze mooie voorbeelden tonen aan dat we bij jobstudenten niet enkel aan de klassieke 'ongeschoolde' arbeid moeten denken maar ook aan diverse andere, meer gespecialiseerde functies. Voor zowel onze kmo-werkgevers als voor de jobstudenten liggen hier kansen."

Mario Boonen, manager payroll services Limburg van hr-dienstengroep Liantis, die jobstudente Jasmine Chakib verraste met een extra maandloon ter waarde van 1.500 euro, bevestigt: “Jobstudenten zijn met hun flexibiliteit, enthousiasme en leergierigheid sowieso een zeer welkome hulp voor de vele werkgevers in ons land. Waar de focus vroeger eerder lag op puur uitvoerende taken, is dat de laatste jaren veranderd. Mede doordat bepaalde zaken geautomatiseerd zijn. Werkgevers zijn bovendien steeds vaker op zoek naar jobstudenten om net een nieuwe, jonge visie te krijgen. Of om expertise binnen te halen voor bepaalde zaken waar ze minder kaas van gegeten hebben. Studenten anderzijds durven kritischer te zijn in de keuze van de organisatie waar ze hun studentenjob uitoefenen. Ze willen een job dat voor hen iets extra kan bieden voor hun opleiding of hun latere carrière. Zo doen ze zelf nuttige ervaring op op de werkvloer, terwijl ze écht meerwaarde kunnen betekenen."

Jobstudenten in 2020 in enkele cijfers (bron RSZ):
Het aantal jobstudenten is in 2020 met 11% gedaald ten opzichte van 2019, nadat studentenarbeid jarenlang in de lift zat. De voor de hand liggende verklaring is de corona-pandemie, waardoor heel wat bedrijven tot ganse sectoren geruime tijd stil lagen of op een veel lagere capaciteit draaiden. Desondanks waren er het afgelopen jaar toch nog 499.359 jobstudenten aan de slag, tegenover 560.966 het jaar ervoor. Het aantal werkgevers dat vorig jaar beroep deed op jobstudenten, daalde met amper 2,1% in vergelijking met 2019: van 65.048 naar 63.698.

Bekijken we de top 3 van sectoren waar jobstudenten actief zijn, dan staat de horeca op één, goed voor 17% van alle studentenjobs. op een zucht gevolgd door de groot- en kleinhandel, met een aandeel van 16% en, op iets grotere afstand, de zorgsector, goed voor 7,4% van de studentenjobs. Daarbij kan het zowel gaan om geschoolde arbeid van jobstudenten in een zorgopleiding of de horeca (hulp in de grootkeuken) als om ongeschoolde ondersteunende diensten, zoals bijvoorbeeld schoonmaak. Deze top 3 van sectoren is samen goed voor 40,4% van alle studentenjobs.

Tussen 2015 en 2019 steeg het aandeel studenten dat het ganse jaar door werkte (dus in elk kwartaal) significant, van 1 op 6 (16,56%) in 2015, naar bijna 1 op 4 (24,01%) in 2019. In Covid-jaar 2020 zagen we een daling van dat aandeel, naar 22,28%, met als voor de hand liggende verklaring dat er op verschillende tijdstippen lockdowns waren, waarin heel wat bedrijven stil lagen en er dus ook  minder mogelijkheid was voor studenten om te werken. De zomerperiode blijft hoe dan ook de meest populaire, met 83% van de studenten die in deze periode werken (maar daarom niet enkel in deze periode). Dat blijvende grote aandeel in de zomer wijst er op dat studentenarbeid nog altijd in de eerste plaats wordt ingezet om (seizoens)pieken op te vangen en om vaste medewerkers tijdens hun zomerverlof te vervangen.

Jobstudenten werkten in 2020 gemiddeld 192,5 uren op jaarbasis. Het uurloon bedroeg gemiddeld 12,5 euro bruto. Wat neerkomt op een gemiddeld loon van 2.392 euro voor het ganse jaar.

Gedetailleerde cijfers over jobstudenten voor 2021 ontbreken momenteel nog, maar als we de vergelijking maken tussen het aantal door jobstudenten gepresteerde uren in het eerste kwartaal van 2021 met het aantal uren in 2020, blijkt dat we nog niet op het "normale" niveau zitten van voor de crisis. Zo staat de teller voor het eerste kwartaal van 2021 op 12,28 miljoen uren, gepresteerd bij 26.245 werkgevers, tegenover 14,16 miljoen gepresteerde uren in het eerste kwartaal van 2020, verspreid over 34.752 werkgevers. In deze cijfers zitten weliswaar nog niet de resultaten vervat van het aantal jobstudenten tijdens de zonet afgelopen zomerperiode.

Meer weten?
Filip Horemans, woordvoerder UNIZO
M 0478/22 37 51 - E filip.horemans@unizo.be

Martijn Vanhinsberg, woordvoerder Liantis
M 0499/34 79 51 - E martijn.vanhinsberg@liantis.be