Recent vernamen we met droefenis het overlijden van Stijn De Paepe (42). De huisdichter van De Morgen uit Zele werd door vriend en vijand geprezen omwille van zijn rijmende en scherpe pen. Schalks waar het kan, streng waar het moet, fileerde hij de actualiteit. Soms een guitige sneer, een monkellach of een traan. Alle heilige huisjes moesten eraan. Naar aanleiding van de UNIZO Dag van de Ondernemer bracht de moderne rederijker recent nog een ode aan de hardwerkende zelfstandige. In de lofzang van Stijn De Paepe, brengt de zelfstandige in kwestie de grootste persoonlijke opofferingen op zoek naar het zakelijke succes.

Ben jij één van de 1.200.000 kijkers die recent nog het ondernemersverhaal van Slagerij Heirbaut uit Aalst zag in het programma Andermans Zaken? Dan weet je dat hard werk en persoonlijke opofferingen op zoek naar zakelijk succes geen fictie zijn, maar bittere realiteit. Samen met Kamal Kharmach zag je hoe zwaar Karl en Mélissa het hadden om het hoofd financieel boven water te houden. Een broos en breekbaar, maar moedig en puur verhaal. Een droom die het niet verdient te eindigen in een nachtmerrie. Net als zoveel ondernemers kruipen zij stilaan uit een diep dal, op zoek naar een happily ever after .

Ik wens hen en jou oprecht toe dat jullie mogen vinden wat jullie zoeken:

Wens

Dat je mag vinden wat je zoekt
Dat je blijft zoeken als je vindt.
Dat je de dingen blijft bekijken
Met de wijsheid van een kind.

Dat elke dag één ogenblik
Je overrompelt, pakt of raakt.
Dat het een jaar wordt dat de grootste afstand
overbrugbaar maakt.