Grondstoffen ontginnen. Producten produceren. Consumeren. Weggooien. Een lineaire economie is gericht op ongelimiteerde groei. Maar hulpbronnen zijn beperkt, de hoeveelheden afval die we als maatschappij produceren, krijgen we nauwelijks verwerkt, en de impact op het milieu is groot. Bedrijven staan dus voor de uitdaging om hun productieprocessen te reorganiseren.

In een circulaire economie wordt wat van waarde is, behouden. Producten die niet langer dienstdoen, worden hersteld of omgevormd tot nieuwe producten. Materialen zijn van bij het begin gerecycleerd of milieuvriendelijk, en aan het einde van hun levenscyclus afbreekbaar of herbruikbaar. Zo wordt afval een nieuwe grondstof.

Hoe kan jouw bedrijf inzetten op recyclage of herstel? Kan het producten een tweede leven geven? De ideale levensloop van een product uittekenen, vraagt maatwerk, maar de voordelen zijn niet min. We zetten er een aantal voor je op een rij.

1. Kostenbesparing

Door materialen efficiënter te gebruiken en afval tot een minimum te beperken, kan je bedrijf flink besparen op aankoop én afvalverwerking. Hergebruik vermindert de noodzaak om nieuwe grondstoffen aan te kopen. Bovendien leidt het toepassen van circulaire principes tot efficiëntere processen en lagere energiekosten.

2. (Financiële) ondersteuning

Subsidies, haalbaarheidsstudies, ondersteuning door experts, nieuwe partnerschappen en trainingen. De diensten waarop je een beroep kan doen bij het omschakelen van je productieprocessen, zijn talrijk. Daarbovenop kan je rekenen op belastingvoordelen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van laadstations of extra isolatie.

Een overzicht van  deze ondersteuning en financiële stimulansen, vind je in deze toolbox.

3. Betere relaties

Een veerkrachtig en toekomstbestendig bedrijf? Dat klinkt je investeerders als muziek in de oren. Want door duurzame principes te omarmen, verklein je het risico om getroffen te worden door onverwachte schokken in de economie. Denk maar aan de coronacrisis of de toeleveringsproblemen door de oorlog in Oekraïne.

Maar ook klanten kan je via circulaire principes sterker aan je bedrijf binden. Onder meer door producten met diensten te combineren ga je langdurige servicecontracten aan die de klant extra flexibiliteit bieden. Product-as-a-service (PaaS) biedt gebruikers de mogelijkheid om van producten gebruik te maken zonder ze zelf te moeten aankopen. Bovendien kunnen ze rekenen op extra services zoals herstelling of vervanging. 

4. Nieuwe zakelijke opportuniteiten

De omschakeling naar een circulair bedrijfsmodel creëert de mogelijkheid om processen te herdenken. Onderdelen of producten recycleren of herstellen, het aanbieden van diensten… stuk voor stuk geven ze uitzicht op nieuwe verdienmodellen en tewerkstellingskansen. Daarbij kunnen samenwerkingen ontstaan met andere bedrijven die al circulair te werk gaan, wat kan leiden tot synergiën en gezamenlijke groeimogelijkheden.

5. Lagere milieu-impact

Door de hoeveelheid bedrijfsafval te verminderen, en de uitstoot van broeikasgassen te beperken, minimaliseer je de ecologische voetafdruk in je bedrijf. Je helpt de overmatige exploitatie van natuurlijke hulpbronnen zoals mineralen, metalen en fossiele brandstoffen terug te dringen. En je draagt bij aan het in stand houden van ecosystemen en biodiversiteit.

Op zoek naar advies en praktische hulp om ook jouw bedrijf de circulaire economie in te loodsen?

Check tijdvoorcirculair.be