Uit onderzoek blijkt dat bedrijven verwachten dat de financiële afdeling meer doet dan alleen het verwerken van cijfers. De afdeling zou moeten evolueren tot een strategische businesspartner die het management proactief adviseert. Ben jij klaar voor deze stap? In dit blog lees je alvast 2 van de 5 dingen die je moet weten voor je deze transitie maakt.

1. Een ‘scorekeeper’ is onmisbaar voor de ‘businesspartner’

Voor je als financiële afdeling transformeert tot een businesspartner, moet je weten dat vier rollen samen zorgen voor een vlot werkende financiële afdeling. Twee van die rollen zijn de businesspartner en de scorekeeper. Beide functies zijn nauw met elkaar verbonden, want een businesspartner kan in principe niet zonder een scorekeeper. We leggen je uit waarom dat zo is.

De businesspartner

De businesspartner is het strategische brein van de financiële afdeling. Hij of zij adviseert de directie over belangrijke financiële kwesties zoals investeringen en budgetten en vormt de link tussen de financiële afdeling en de rest van de organisatie. Door externe en interne informatie te verzamelen en te analyseren, zorgt de businesspartner voor nauwkeurige rapportages en analyses. Die vertaalt hij of zij naar heldere inhoudelijke presentaties, waarop de directie zich baseert om beslissingen te nemen.

De scorekeeper

De scorekeeper zorgt ervoor dat de boekhouding in orde is door (boekhoudkundige) processen te automatiseren en de efficiëntie te verbeteren. Door deze rol goed uit te voeren, zorgt de scorekeeper voor snellere en nauwkeurigere financiële rapportages die de businesspartner gebruikt in adviezen. De scorekeeper heeft veel kennis van de nodige systemen en technologieën om financiële informatie te verzamelen en te analyseren voor de businesspartner.

Beide rollen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Hoewel deze twee rollen heel verschillend lijken, zijn ze onlosmakelijk met elkaar verbonden. De scorekeeper zorgt voor nauwkeurige en actuele data, terwijl de businesspartner die informatie gebruikt om datagedreven advies te geven. Samen zorgen ze ervoor dat de financiële beslissingen van de organisatie matchen met de doelen en prioriteiten van de organisatie.

 

Wil jouw financiële afdeling evolueren richting businesspartnering? Versterk je team dan met een accurate scorekeeper.

2. Wees je bewust van de 10 obstakels

In de infographic ‘Een financiële afdeling met een sleutelrol voor groei’, vind je 10 mogelijke obstakels voor jouw financiële afdeling om een succesvolle rol als businesspartner te vervullen, onder andere:

1. Niet-ondersteunende IT-systemen

2. Overmatige focus op andere financiële activiteiten

3. Het ontbreken van de juiste vaardigheden en kennis bij het huidige financiële personeel

4. Onregelmatige informatie die handmatige correcties vereist

5. Te grote afstand tussen finance en andere afdelingen binnen de organisatie

Volgens jouw concullega’s zijn niet-ondersteunende IT-systemen (44,7%), overmatige focus op andere financiële activiteiten (40,4%) en het ontbreken van de juiste vaardigheden en kennis (35,1%) de grootste obstakels. Dat blijkt uit het onderzoek van PWC. Wees je hiervan bewust en ga op zoek naar oplossingen om te voorkomen dat deze obstakels je in de weg staan om je rol als businesspartner goed uit te voeren.

Benieuwd hoe je de 10 obstakels overwint? Nood aan extra tips om een waardevolle businesspartner te worden? Krijg alles wat je moet weten in een mooi visueel overzicht.

Download de infographic ‘Een financiële afdeling met een sleutelrol voor groei’