Praktische handleiding

De Code is opgesteld als een praktische handleiding met:

  • algemene aanbevelingen voor elke onderneming en elke ondernemer;
  • meer specifieke aanbevelingen voor ondernemingen met meerdere (familiale) eigenaars;
  • specifieke aanbevelingen voor vennootschappen.

De aanbevelingen zijn niet alleen praktisch en concreet, maar ook flexibel toe te passen, afhankelijk van de levensfase, de omvang, ambities en eigenheden van elke onderneming.

“In onze Stuurgroep hebben wij diverse enthousiaste ondernemers en de beroepsorganisaties uitgenodigd om de nieuwe code tot stand te brengen. Het is dankzij hun input en ervaringsuitwisseling dat dit daadwerkelijk een code is geworden van en voor ondernemers en kmo’s”, verklaart Bernard Thuysbaert, medeauteur van de Code en voorzitter van de UNIZO-stuurgroep Corporate Governance (foto).

Bekijk hier de videolessen bij de Code Goed Bestuur