UNIZO-code voor Goed Bestuur

Goed bestuur of corporate governance is een kwestie van maatwerk. De concrete vertaling van de aanbevelingen van goed bestuur is een middel om de economische activiteit beter te laten renderen. De uitdaging bestaat erin de aanbevelingen te integreren in de bedrijfsvoering van de eenmanszaak of de vennootschap. 

Deze Code bevat algemene aanbevelingen die gericht zijn tot elke onderneming en elke ondernemer, en meer specifieke aanbevelingen die betrekking hebben op ondernemingen met meerdere (familiale) eigenaars of die de vorm hebben van een vennootschap. Ze zijn flexibel toe te passen, afhankelijk van de levenscyclusfase, de omvang, ambities en eigenheden van elke onderneming. Dit initiatief van UNIZO in samenwerking met Deminor wil een concreet, praktisch en kwaliteitsvol instrument aanreiken voor de zaakvoerder en bestuurder van elke eenmanszaak en vennootschap.

Je vindt op deze website ook:

  • 10 praktische fiches met tips en concrete stappen om de aanbevelingen van de Code Goed Bestuur in jouw onderneming toe te passen.
  •  Een link naar 10 videolessen waarin de aanbevelingen van de Code Goed Bestuur mondeling worden toegelicht met praktische tips en illustraties. Die videolessen zijn onderdeel van de online UNIZO Ondernemersacademie.  

DOWNLOAD DE CODE GOED BESTUUR

Extra hulp nodig? 

  • Zoek je een extern klankbord? Kies dan voor de oprichting van een KMO Adviesraad. Meer dan 350 kmo’s deden al beroep op UNIZO bij de oprichting van hun KMO Adviesraad. 
  • Hoe kan je de juiste stappen zetten naar goed bestuur”? Neem contact met de UNIZO Experten.

Heb je een vraag over de Code Goed Bestuur?

Contacteer dan de UNIZO Ondernemerslijn 02 21 22 678 of stuur een mailtje naar info@codegoedbestuur.be