Goed ondernemen vereist bijzondere talenten en vaardigheden van diegenen die de onderneming leiden. Goed bestuur betekent deugdelijk, efficiënt en verantwoord leiding geven aan de onderneming, op professionele wijze de onderneming structureren, en over het gevoerde beleid verantwoording afleggen aan alle partijen die hierin belangen hebben. Hoe doe je dit? Hoe doen andere ondernemingen dit?

Persoonsgegevens
Bedrijfsgegevens