Alle Oost-Vlaamse lijsttrekkers in de Kamer en het Vlaams parlement kregen ons verkiezingsmemorandum KRACHTWERK. Ook benieuwd naar hun reacties? Kijk hieronder verder👇

Reacties uit het Vlaams Parlement

"Hoe kunnen ondernemers gemakkelijker een vergunning bekomen?"

Een omgevingsvergunning krijgen is in Vlaanderen complex door de vele regelgeving en beroepsmogelijkheden. Wij wilden weten van onze Vlaamse kopstukken hoe zij ervoor gaan zorgen dat ondernemers sneller en gemakkelijker een vergunning kunnen bekomen.  

Aan het woord: Nicole de Moor (cd&v), Mieke Schauvlieghe (Groen), Onno Vandewalle (PvdA), Guy D'Haeseleer (Vlaams Belang), Matthias Diependaele (N-VA), Freya Van den Bossche (Vooruit) en Stephanie D'Hose (Open VLD)

“Hoe kunnen we de zware administratieve lasten voor ondernemers vereenvoudigen?” 

Door de zware administratieve lasten kunnen ondernemers minder energie steken in hun zaak. Hoe gaan onze politici de zware administratieve lasten voor ondernemers vereenvoudigen?

Is een vereenvoudiging van het arbeidsrecht een optie? Of zou elke euro extra nieuwe lasten gecompenseerd kunnen worden door minstens drie euro aan vermindering van de bestaande lasten?

"Wat is de missing link op vlak van mobiliteit in Oost-Vlaanderen?"

Wegen, fietssnelwegen, kanalen, treinverbindingen... ze zijn cruciaal om goederen te kunnen leveren, om klanten te bereiken of voor medewerkers om op het werk te geraken.

Welke cruciale verkeersverbindingen ontbreken er vandaag nog in Oost-Vlaanderen en moeten zo snel mogelijk worden aangepakt? 

“Wat zou je nu doen, mocht je nooit in de politiek gestapt zijn?” 

Wij wilden weten wat onze Vlaamse politici zouden doen, mochten ze nooit in de politiek gestapt zijn. De antwoorden waren verrassend! 

“Waarom zou ik als ondernemer op jullie partij stemmen?” 

Wij stelden dé hamvraag aan onze Vlaamse kopstukken.  Als ondernemer is het belangrijk om te gaan stemmen en vooral om dit geïnformeerd te doen. Een miljoen zelfstandigen in België trekt op 9 juni naar de stembus. Wij ondernemers bepalen in belangrijke mate mee wat het beleid voor de volgende 5 jaar zal zijn. 

 

Reacties uit de Kamer

“Moet de werkloosheidsuitkering beperkt worden in de tijd?” 

België is één van de laatste landen waar de werkloosheidsuitkering nog onbeperkt is in de tijd. Dus willen wij weten of de federale kopstukken de onbeperkte werkloosheidsuitkering willen beperken.

Aan het woord: Anneleen Van Bossuyt van N-VA, Petra De Sutter van Groen, premier Alexander De Croo van Open VLD, Barbara Pas van Vlaams Belang, Joris Vandenbroecke van Vooruit, Vincent Van Peteghem van Cd&v en Robin Tonniau van PvdA. 

  

“Moeten we inactieven activeren of werkkrachten importeren?” 

Wij wilden weten hoe de federale kopstukken de belastingdruk voor Oost-Vlaamse zelfstandigen en kmo’s willen verlagen. UNIZO vraagt:

  • Bouw activering richting arbeid grondig uit, ongeacht de bron van de uitkering.  

  • Behoud de huidige regionale RSZ-doelgroepkortingen  

  • Voorkomen is beter dan genezen: investeer in preventie via welzijn op het werk en werkbaar werk  

  • Ondersteun werknemers en werkgevers bij het re-integratiebeleid 

“Hoe wilt u de belastingdruk voor Oost-Vlaamse zelfstandigen en kmo’s verlagen?” 

Voor UNIZO is het duidelijk: minder belastingen voor wie werkt en onderneemt. Wij vragen: 

  • Efficiëntere en minder lopende uitgaven  
  • Ondernemersaftrek van 20% 
  • Hervorming van de schijven in de personenbelasting 
  • Stop de wildgroei aan lokale belastingen

 

“Wat zou je nu doen, mocht je nooit in de politiek gestapt zijn?” 

Wij wilden weten wat onze Federale politici zouden doen, mochten ze nooit in de politiek gestapt zijn. De antwoorden waren verrassend! 

“Een meer flexibele arbeidsmarkt of meer bescherming voor werknemers?” 

UNIZO wil een nieuw wetboek arbeidsrecht waar de regels worden herdacht met meer ruimte voor individuele afspraken tussen werkgever en werknemer, waardoor maatwerk mogelijk wordt. Want niet alleen werkgevers, maar ook veel werknemers zijn vragende partij voor meer flexibiliteit in werkplek en werkuren. 

“Waarom zou ik als ondernemer op jullie partij stemmen?” 

Wij stelden dé hamvraag aan onze Vlaamse kopstukken.  Als ondernemer is het belangrijk om te gaan stemmen en vooral om dit geïnformeerd te doen. Een miljoen zelfstandigen in België trekt op 9 juni naar de stembus. Wij ondernemers bepalen in belangrijke mate mee wat het beleid voor de volgende 5 jaar zal zijn. 

Meer weten over ons memorandum 'Krachtwerk'?