Beringen

UNIZO Beringen
Schomstraat 66
3582 KOERSEL
Patrick Coun
T: 
011 32 13 34
F: 
patrickcoun@mezzehuis.be
Bij uw lokale UNIZO afdeling ontmoet u collega-ondernemers en vergroot u uw netwerk. Een ondernemersvriendelijk beleid in onze gemeente, dat is waar we samen aan bouwen. Met activiteiten en infosessies brengen we ondernemers samen en gaan zo aan de slag met uw voorstellen en suggesties. Vlot bereikbare ondernemingen, een sterk handelscentrum, ruimte voor nieuwe en groeiende ondernemingen en een goede gemeentelijke dienstverlening, daar gaan we voor! Van harte welkom bij UNIZO.
Patrick Coun
Voorzitter UNIZO Beringen

Overzicht bestuurders

Beringen 2019-2024

Naar aanleiding van de de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober 2018 heeft UNIZO Beringen op maandag 5 februari jl. alvast hun dossier met ondernemersprioriteiten overhandigd aan de lokale politieke partijen.

We hopen dat de UNIZO-ondernemersvereniging van Beringen met dit document duidelijk heeft gemaakt wat we met deze UNIZO-prioriteiten willen bereiken.

Economie is de motor van iedere gemeente en die motor wordt aangedreven door alle ondernemers, in alle sectoren, van klein naar groot, van jong tot oud. Elk van deze ondernemers die gevestigd is in onze gemeente wil het beste voor zijn onderneming.

Wij, ondernemers, vragen aan het toekomstig stadsbestuur om een krachtig economisch beleid te voeren want enkel op die manier kunnen wij in de beste omstandigheden functioneren.

Wij, ondernemers, geven aan de gemeente ook iets in de plaats. De gemeente kan op ons rekenen voor het creëren van arbeidsplaatsen, het aanbieden van producten en diensten, het voorzien van hotels, restaurants en cafés, het vrijetijdsaanbod, het financieel ondersteunen van de lokale verenigingen, het organiseren van evenementen, het aantrekken van nieuwe inwoners, bezoekers en toeristen en nog zoveel meer.

Dit document is voor ons alvast een duidelijke houvast.


De 5 prioriteiten voor de ondernemers in Beringen zijn:

 1. Ontwikkeling van een duidelijke visie voor wat betreft ruimtelijke ordening en mobiliteit voor het centrum, periferie en bedrijventerreinen met bijhorende actieplannen.    
       
 2. Ondernemers verder betrekken in de adviesraden en rekening houden met de gebrachte adviezen, maar ook inspraak van en co-creatie met ondernemers voor wat betreft het gemeentelijk economisch beleid.     
       
 3. Een volwaardige dienst economie of ondernemersloket voor een professioneel en positief onthaal-en begeleidingsbeleid voor alle ondernemers. Ook extra inzetten op  communicatie voor de nodige transparantie en openheid. (Website/nieuwsbrieven/magazine)      
       
 4. Veiligheid  is ook een prioriteit: camerabewaking, meer preventieve controles, meer blauw op straat en strenger en kordater optreden.     
       
 5. Een faire en stabiele fiscaliteit en dus ook oproep om de belastingen naar de ondernemers zeker niet te verhogen.


Het volledig dossier kan u ook raadplegen op www.unizo.be/beringen 

UNIZO Beringen staat klaar om, met zij die starten op 1 januari 2019, de handschoen op te nemen en de volgende zes jaar constructief mee te werken aan een sterk economisch beleid voor Beringen.