De basisbankenwet, die moet voorkomen dat bonafide ondernemingen geen bankrekening krijgen enkel omdat ze 'in de verkeerde sector' zitten, is vanaf vandaag een feit. Deze nieuwe wetgeving kwam er op vraag van UNIZO en enkele sectorfederaties, waaronder AWDC en Horeca Vlaanderen, en werd ingediend door parlementsleden Leen Dierick en Michael Freilich. “Na een hindernissenparcours van twee jaar kunnen ondernemers vanaf vandaag effectief hun aanvragen indienen via de website van de FOD Economie. Een belangrijke verwezenlijking, want de basisbankendienst is voor heel wat bonafide bedrijven levensnoodzakelijk”, zegt topman Danny Van Assche . 

De afgelopen jaren zagen UNIZO en enkele aangesloten sectorfederaties steeds vaker hoe financiële instellingen bankrekeningen systematisch aan ondernemers uit bepaalde sectoren weigeren of bestaande rekeningen afsluiten.  Naast de diamantsector, de juweliers en horeca kunnen onder meer ook sommige dagbladhandelaars er van meespreken. Dat maakt het voor deze ondernemers onmogelijk om nog actief te blijven. Het hebben van een bankrekening is een noodzakelijke voorwaarde en zelfs een juridische verplichting om te kunnen ondernemen in ons land.  

Deze nieuwe basisbankenwet voorziet dat financiële instellingen een basisbankendienst moeten garanderen aan bonafide ondernemers. Tot vandaag moesten zij in geval van discussie hun gelijk bepleiten bij de ondernemersrechtbank. Dankzij de basisbankenwet kunnen bedrijven die al drie keer werden geweigerd bij een Belgische bank alsnog een bankrekening openen. Een basisbankendienstkamer wijst in dat geval een Belgische kredietinstelling aan die toelaat om elementaire bancaire verrichtingen, zoals overschrijvingen en betalingen, uit te voeren.