Volgens recente cijfers van onderzoeksbureau Locatus is de leegstand van handelspanden in ons land vorig jaar verder afgenomen.  De daling die zich in 2021 al inzette, lijkt dus te worden bevestigd in 2022. UNIZO noemt deze evolutie een positief signaal, en roept steden en gemeenten op om meer dan ooit in te zetten op bedrijvige kernen. 

In mei 2021 stond volgens Locatus 11,9 procent van de Belgische winkelpanden leeg, begin 2022 was dit 11,6 procent en op het einde van het jaar nog 11,3 procent. “De blijvende, weliswaar geringe daling van de leegstand van het aantal winkelpanden, is een positief signaal.  Het is wel verontrustend dat het aantal vierkante meter leegstand stabiel blijft, maar het is wachten op de detailcijfers om hier uitspraken over te doen”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. 

Vorig jaar bleek nog dat er een grote discrepantie is tussen enerzijds kernwinkelgebieden, waar de leegstand hoog bleef , en de perifere winkelgebieden en shoppingcentra waar de daling van leegstand significanter was. Om de leegstand in kernwinkelgebieden aan te pakken pleit UNIZO voor een ‘Winkelshift’.

Danny Van Assche: "De invulling van handelspanden in onze kernen door andere commerciële functies zoals diensten, vrije beroepen en ambachten kan een oplossing betekenen voor de leegstand. Steden en gemeenten moeten sterk inzetten op bedrijvige kernen die zorgen voor een evenwichtige mix van onder andere winkelen, diensten, wonen, werken en ontspannen. Er mag daarnaast geen bijkomende winkeloppervlakte worden gecreëerd buiten de huidige kernen.” 

Verder ziet UNIZO ook een herontdekken van het fysiek winkelen, en minder online-shoppen dan tijdens corona, als een mogelijke verklaring voor de (her)invulling van de winkelpanden,  samen met een grotere aanwezigheid van horeca als aanvulling op de shoppingbeleving.