Kwaliteit boven kwantiteit

De leegstand van handelspanden in ons land is het voorbije jaar verder afgenomen, tot 11,3 procent. Dat blijkt uit recente cijfers die onderzoeksbureau Locatus gisteren bekend maakte. Die kentering die zich in 2021 al inzette wordt dus bevestigd in 2022. Een hoopvol signaal, want de voorbije vijftien jaar is de leegstand jaar na jaar gestegen.
Hoopvol dus, maar zeker geen driewerf hoera. Een leegstand van meer dan 11 procent is nog steeds enorm, en bovendien blijft de problematiek het grootst in onze kernwinkelgebieden.
 
Zijn steden en gemeenten met minder winkels de nieuwe realiteit? Misschien wel. Maar zoals vaak is het niet de kwantiteit die telt. Een aantrekkelijke en levendige kern wordt bepaald door een waaier aan factoren zoals bereikbaarheid, comfort, gezelligheid, diversiteit en veiligheid. Lokale handelaars maken daar een belangrijk deel van uit, maar ook een aanbod aan diensten, wonen, werken en ontspannen hoort bij deze mix. Volk lokt volk, waar beleving is daar verzamelen mensen. 
 
UNIZO voert een aangehouden strijd tegen de wildgroei van winkelaanbod in de periferie. Het moet gedaan zijn met bijkomende winkeloppervlakte te creëren waardoor eens florerende handelskernen nu dreigen dood te bloeden. Hiervoor is een beleid op lange termijn nodig. De bal ligt voornamelijk in het kamp van de steden en gemeenten, bij de lokale besturen dus. Eind vorig jaar keurde de Vlaamse Regering een geactualiseerd ‘Integraal handelsvestigingsbeleid’ goed. Steden en gemeenten staan nu veel sterker om zelf maatregelen te nemen voor een bedrijvige handelskern. Ze krijgen meer zeggenschap bij het verlenen van vergunningen, vooral in het beleid naar grootschalige vestigingen buiten de handelskern.
 
Ik doe een oproep aan de lokale burgemeesters, schepenen en uitvoerende ambtenaren: niets houdt u tegen om samen met UNIZO werk te maken van de ‘winkelshift’. Neem waar nodig actie en tref maatregelen om de lokale kernen de uitstraling te geven die ze verdienen. Uw inwoners en handelaars varen er wel bij. En zelf kan u met een opgeheven hoofd, flanerend door de winkelstraten, richting 2024 trekken. Toch geen onbelangrijk verkiezingsjaar. 
 
Danny