Danny Van Assche (UNIZO) is samen met Arnaud Deplae (UCM) aangeduid als nieuwe voorzitter. 

Vanmiddag vond de installatievergadering  van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO (HRZKMO) plaats. De Raad is een federaal overlegplatform voor de zelfstandigen en de KMO’s waarvan de samenstelling elke zes jaar wordt hernieuwd. Gedelegeerd bestuurder van UNIZO Danny Van Assche is samen met Arnaud Deplae, topman van de Franstalige ondernemersorganisatie UCM, door David Clarinval, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, aangeduid als nieuwe voorzitter. De Hoge Raad groepeert bijna tweehonderd erkende beroeps- en interprofessionele organisaties. 

De Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de KMO werd officieel opgericht in 1949, als een officieel orgaan om de zelfstandigen en KMO’s nauwer te betrekken in het kader van het economische en sociale beleid. De drie kerntaken van de HRZKMO reflecteren dat doel: overleggen, adviseren en vertegenwoordigen. 

  • Overleggen: de Raad vormt een officieel forum waar alle beroepsorganisaties van zelfstandigen en KMO’s samenkomen om standpunten in te nemen over het sociaal-economisch beleid. Zowel over brede thema’s zoals concurrentie en openingsuren maar ook bijvoorbeeld over deur aan deur verkoop en sluiting van ondernemingen in het vrije beroep.
  • Adviseren: de Raad vertolkt deze standpunten in de vorm van adviezen aan de regeringen, en is zo de officiële spreekbuis voor zelfstandigen en KMO’s naar de regering. Deze adviezen volgen vaak uit het onderling overleg en debat dat zowel in de sector als themacommissies wordt gevoerd. Ook de interprofessionele organisaties hebben hierin een groot belang.
  • Vertegenwoordigen: via de Raad worden mandaten in andere overlegorganen zoals de Nationale Arbeidsraad, de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven en het Algemeen Beheerscomité aangeduid, zodat zelfstandigen ook in deze overlegstructuren vertegenwoordigd zijn. Deze vertegenwoordigingen worden steeds opgenomen door interprofessionele organisaties. Het invullen van deze mandaten en de belangenbehartiging gebeurt in samenspraak met de achterban van de interprofessionele organisaties,  zowel voor de individuele leden als de aangesloten beroepsorganisaties.

Om de zes jaar wordt de samenstelling van de Raad hernieuwd en worden beroepsorganisatie erkend als officiële spreekbuis voor hun leden. Daarnaast worden de mandaten in de Algemene Vergadering verdeeld op basis van het gewicht van elke organisatie (in termen van aantal leden), en worden de voorzitters verkozen. 

“Ons land telt 1,3 miljoen zelfstandigen en KMO’s. Zij zijn de werkpaarden van onze economie die risico nemen, investeren, nieuwe dingen proberen en zo welvaart creëren. Daarom is het zo belangrijk dat we naast een Minister van KMO en Middenstand ook een Hoge Raad voor Zelfstandigen en KMO’s hebben. De Raad is een uniek orgaan waar de stem van de zelfstandige ondernemer luid en rechtstreeks kan doorklinken”, zegt Danny Van Assche, voorzitter van de Hoge Raad en gedelegeerd bestuurder van UNIZO.