tom en bartDe welvaartscreatie loopt in Limburg al jaren achter op de rest van Vlaanderen. Dat vormt een bedreiging voor de toekomstige welvaart en het economisch weefsel in de provincie. Eén van de belangrijkste oorzaken hiervan is de achterstand op het vlak van arbeidsproductiviteit, ook uitgedrukt als de toegevoegde waarde per werknemer. Die ligt in Limburg 16% lager dan het Vlaams gemiddelde. Bovendien wordt die kloof jaar na jaar groter. Productiviteit is bepalend voor economische groei, en dus ook voor de levensstandaard en welvaart in een regio.

Een belangrijke verklaring voor de kloof met de rest van Vlaanderen is dat in Limburg verhoudingsgewijs meer ondernemingen en werkkrachten actief zijn in sectoren met een relatief lage arbeidsproductiviteit, denk bijvoorbeeld aan kleinere dienstenbedrijven. Bedrijven met een hoge toegevoegde waarde, bijvoorbeeld uit de chemie en farmacie, zijn in de provincie dan weer minder sterk aanwezig. Toch liggen er mogelijkheden om de achterstand te verkleinen. Bart Lodewyckx, directeur UNIZO Limburg: “De tijd van grote internationale spelers zoals Ford en Philips is voorbij. Maar we zitten in onze provincie wel met een groot aandeel van kmo’s met een sterk groeipotentieel, dat aanzienlijk kan versneld worden door hen optimaal te ondersteunen tijdens hun groeitraject.”

SALKturbo-project ‘Groeihefbomen’ 

Daarom stapte UNIZO Limburg samen met de provincie Limburg en POM Limburg, de economische regisseur van de provincie, in het recent goedgekeurde SALKturbo-project ‘Groeihefbomen’. SALKturbo is het economische toekomstplan van Limburg. Gedeputeerde voor Economie en voorzitter POM Limburg Tom Vandeput: “POM Limburg bracht de afgelopen jaren de problematiek onder de aandacht en voerde ook onderzoek naar hefbomen om de productiviteit in het Limburgse bedrijfsleven te verhogen. Op basis van de bestaande knowhow leggen de partners in het project ‘Groeihefbomen’ de focus op de meest efficiënte manieren om deze groei- en waardehefbomen laagdrempelig te implementeren in Limburgse ondernemingen.” 

De aangereikte groeihefbomen bieden ondernemers handvaten om hun concurrentiepositie te versterken en om hen te wapenen voor de toekomst. De voorgestelde acties zijn vrijwel onmiddellijk toepasbaar in zowat elk bedrijf. Enkele voorbeelden zijn het inschakelen van externen in bestuur en management, het diversifiëren van afzetmarkten, meer taken en verantwoordelijkheden delegeren, kennis uitwisselen met andere bedrijven, ... Via ervaringsuitwisseling en gerichte communicatieacties worden de groeihefbomen in het komende jaar verder op punt gesteld en gedeeld met het Limburgse bedrijfsleven. POM en UNIZO kunnen hiervoor rekenen op de steun van de Provincie Limburg en krijgen voor de disseminatie een financiële impuls van 100.000 euro.