SERR Limburg, het officiële overlegorgaan van de Limburgse werkgevers- en werknemersorganisaties, heeft haar advies gegeven over een aantal onderwerpen die voorliggen in de projectonderzoeksnota van de Noord-Zuid verbinding en waarover de adviesperiode net beëindigd is.

De belangrijkste bemerking heeft betrekking op de snelheid op drukke momenten waarmee je vanuit Noord-Limburg in Hasselt geraakt, en omgekeerd. Slechts op een deel van de Noord-Zuidverbinding wordt 120 km/u aangehouden. De maximumsnelheid wordt afgebouwd naar 90 km/u vanaf N73 (Hechtel) en naar 70/u vanaf Helchteren-Noord tot E314. De projectonderzoeksnota doet geen uitspraak over het snelheidsregime van de E314 tot Hasselt. “Wij blijven er vanuit SERR Limburg op aandringen om bij de 2x2 rijstroken de snelheid op 120/u en bij 2x1 rijstrook op 90/u te brengen gezien de infrastructuur zich hiertoe leent”, aldus Bart Lodewyckx, voorzitter SERR Limburg. “Alleen zo kan de reistijd tussen Noord-Limburg en Hasselt aanzienlijk verkort worden.”

Inzake de uitbouw van het hoogwaardig openbaar vervoer pleiten we vooral om rekening te houden met de ambitieuze ontwikkelingsplannen op de Corda Campus met o.a. de komst van de Corda Arena en het expatcentre. Het groter aantal gebruikers moet een vlotte bereikbaarheid van het openbaar vervoer van zowel Hasselt als Noord-Limburg mogelijk maken. Bovendien zal de vrije bedding niet overal gelijktijdig worden uitgerold. Dit kan nefast zijn voor de doorstroming en de commerciële snelheid, waarbij de trambus zeer slecht zal scoren ten opzichte van de originele tram. De trambus scoort immers enkel maar beter indien deze over de ganse lengte van het traject over een vrije busbaan kan rijden.

Bart Lodewyckx: “Het verwondert ons ook dat de enkele richtingslus Europark reeds als definitieve maatregel geformuleerd wordt hoewel deze eerder in de nota slechts als onderzoekspiste opgenomen was. Wij vragen ons binnen SERR Limburg af of deze keuze voldoende rekening houdt met het vrachtverkeer. En of de haalbaarheid hiervan gecheckt werd bij de bedrijven van Europark en hun werknemers? Tot nader order adviseert SERR Limburg om bij voorkeur te opteren voor twee richtingen wegens een verhoogde omrijfactor voor bedrijven en hun werknemers die dicht bij de E314 gelegen zijn.

De te onderzoeken optie om de toegangsweg (sic!) naar Hasselt in plaats van over 2x2 over 2x1 rijstroken te laten verlopen krijgt van SERR Limburg een negatief advies. Dit lijkt ons immers enkel de risico's op nieuwe bottlenecks te vergroten. 

Tenslotte hebben wij er vanuit SERR Limburg op aangedrongen om het tempo in de procedure hoog te houden zodat zo snel mogelijk kan worden overgegaan tot de uitvoeringsfase.

Bart Lodewyckx
Gedelegeerd Bestuurder UNIZO Limburg