De basisbankenwet, die moet voorkomen dat bonafide ondernemingen geen bankrekening krijgen enkel omdat ze 'in de verkeerde sector' zitten, is bijna twee jaar na de vastlegging in het federaal parlement verschenen in het Belgisch Staatsblad. UNIZO is tevreden dat deze wetgeving, na een heus hindernissenparcours, nu eindelijk in een stroomversnelling komt.

“De basisbankendienst is voor heel wat bonafide bedrijven levensnoodzakelijk”, zegt topman Danny Van Assche. “De opmaak van het wetgevend kader was een calvarietocht. We rekenen erop dat de concrete operationalisering vlot verloopt.” 

De afgelopen jaren zagen UNIZO en verschillende aangesloten sectorfederaties steeds vaker hoe financiële instellingen bankrekeningen systematisch aan ondernemers uit bepaalde sectoren weigeren of bestaande rekeningen afsluiten.  Naast de diamantsector, de juweliers en horeca kunnen onder meer ook sommige dagbladhandelaars er van meespreken.

Dat maakt het voor deze ondernemers onmogelijk om nog actief te blijven. Het hebben van een bankrekening is een noodzakelijke voorwaarde en zelfs een juridische verplichting om te kunnen ondernemen in ons land. 

De nieuwe wetgeving kwam er op vraag van UNIZO en enkele sectorfederaties, en werd ingediend door parlementsleden Leen Dierick en Michael Freilich. De basisbankenwet voorziet dat financiële instellingen een basisbankendienst moeten garanderen aan bonafide ondernemers. Nu moeten zij in geval van discussie hun gelijk bepleiten bij de ondernemersrechtbank. Dankzij de basisbankenwet kunnen bedrijven die al drie keer werden geweigerd bij een Belgische bank alsnog een bankrekening openen. Een basisbankendienstkamer wijst in dat geval een Belgische kredietinstelling aan die toelaat om elementaire bancaire verrichtingen, zoals overschrijvingen en betalingen, uit te voeren. 

UNIZO roept om de wetgeving snel operationeel te maken. “De wet is nu wel gepubliceerd, maar de ‘basisbankendienstkamer’, die de ingediende vragen zal behandelen, is nog niet operationeel. We dringen er op aan dat die Kamer snel operationeel wordt, zodat ondernemers ook effectief hun aanvragen kunnen indienen. We zullen ook waken dat alle bonafide ondernemers gelijk behandeld worden”, aldus Danny Van Assche.