Vlaams energieminister Zuhal Demir wil een knip zetten in de groenestroomcertificaten, om zo de grote bedrijven die van zonneparken een verdienmodel hebben gemaakt uit het subsidiesysteem te halen. Uit een studie door onderzoeksbureau REBEL, in opdracht van sectorfederatie ODE Vlaanderen, blijkt nu dat bijna 2.200 bedrijven hierdoor getroffen zouden worden, waarvan een groot deel kmo’s. Ondernemersorganisatie UNIZO is bezorgd: “Ondernemers die met goede intenties grote investeringen hebben gedaan dreigen de dupe te worden. Je kan de getroffen kmo’s in deze moeilijke economische tijden toch niet klasseren als ‘collateral damage’?”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche. De organisatie reikt een oplossing aan: voer de knip niet door voor bedrijven die enkel met hun zonnepanelen onder het door Europa toegelaten subsidiebedrag blijven (de zogenaamde ‘de-minimis’). Door het criterium enkel voor de zonnepanelen toe te passen blijven de kmo’s buiten schot.

De Vlaamse regering wil vanaf 31 december 2023 de groenestroomcertificatensteun schrappen voor zonnepaneleninstallaties bij bedrijven die dateren van vóór 2013 en die boven de de-minimissteundrempel uitkomen. Dat is de steun aan bedrijven die door Europa wordt toegelaten. Deze drempel voor ondernemingen is vastgesteld op 200.000 euro steun over 3 belastingjaren. Volgens de Vlaamse regering richt deze maatregel zich enkel op 200 grote bedrijven. Maar uit de analyse van sectororganisatie ODE/PV-Vlaanderen blijkt dat niet 200 bedrijven maar meer dan 2.000 bedrijven rechtstreeks of onrechtstreeks worden getroffen, waarvan grotendeels kmo's en landbouwbedrijven. 

“Dit is niet fair. Kmo’s worden onterecht bestraft. Het probleem is dat men geen rekening houdt met andere noodzakelijke subsidies die bedrijven krijgen. We begrijpen dat de Vlaamse regering een criterium zoekt, maar pas dit dan zuiver toe op de steun voor zonnepanelen. Dat sluit bovendien aan bij de Europese doelstellingen om meer steun voor groene investeringen toe te laten”, zegt Danny Van Assche.  

UNIZO vraagt concreet om de knip in de certificaten niet door te voeren voor ondernemers die alleen met steun voor zonnepanelen onder het Europese toegestane bedrag blijven. De grote bedrijven die met zonnepanelenparken een verdienmodel hebben opgebouwd ontspringen zo de dans niet want zij zitten boven dit bedrag, maar kmo’s die hebben geïnvesteerd in zonnepanelen op hun dak worden geen ‘collateral damage’.