De Vlaamse jobbonus voor startende zelfstandigen zou niet fiscaal worden vrijgesteld, zo blijkt vandaag uit een antwoord van minister Jo Brouns op een vraag van Vlaams parlementslid Axel Ronse. UNIZO reageert verontwaardigd: “Je krijgt toch niet uitgelegd dat de jobbonus voor werknemers wel is vrijgesteld van fiscale bijdragen, en die van startende zelfstandigen niet. Wat voor een signaal wordt hiermee gegeven?”, reageert topman Danny Van Assche. UNIZO eist dat de vrijstelling ook geldt voor de startende ondernemers. 

Vorig jaar maakte de Vlaamse regering bekend dat de jobbonus werd uitgebreid naar werknemers met een laag loon die de overstap maken naar het zelfstandig ondernemerschap. UNIZO reageerde tevreden, want in deze niet evidente economische conjunctuur kan dit voor starters een belangrijke ruggensteun zijn. De verontwaardiging is groot nu blijkt dat de federale regering plant hier belastingen op te heffen, terwijl de jobbonus voor werknemers hiervan wordt vrijgesteld. 

Danny Van Assche: “Over meten met twee maten en twee gewichten gesproken. Dit kan toch absoluut niet. Ondernemers dreigen twee keer tot 240 euro van hun jobbonus van 600 euro te verliezen. Wij herhalen dan ook onze vraag voor een gelijke fiscale behandeling.” 

UNIZO blijft daarnaast vragende partij om de jobbonus uit te breiden zodat ook Brusselaars of Walen met een laag loon, die in Vlaanderen een zaak starten of een job opnemen,  er gebruik van kunnen maken. Iedereen die in Vlaanderen werkt moet op dezelfde manier behandeld worden.