“Graag snel meer duidelijkheid over concrete gevolgen voor zelfstandige ondernemers”

UNIZO reageert voorzichtig positief op het nieuwe voorstel voor een fiscale hervorming dat minister Van Peteghem vandaag lanceert. “Wie werkt meer laten overhouden is één van de belangrijkste vragen van onze ondernemers. Het credo ‘making work pay’, waar UNIZO al lang op hamert, zit duidelijk in het voorstel”, zegt topman Danny Van Assche. Toch zijn er nog een aantal zaken die soms voor bezorgdheid zorgen. “Het is onduidelijk wel aftrekposten zullen verdwijnen en welke impact dit zal hebben op zelfstandigen. Dat moet uitgeklaard worden.” 

De nieuwe fiscale hervormingsplannen van minister Van Peteghem hebben duidelijk de doelstelling om wie werkt meer netto te laten overhouden. Dat was initieel ook zo voorzien in de blauwdruk, maar eind vorig jaar leken die plannen plots gewijzigd en waren er vooral meer belastingen voor zelfstandigen op til. Dit lijkt, volgens wat nu bekend is, te zijn afgezwakt. 

“Belangrijk is dat er een correctie wordt toegepast bij de verhoging op de belastingvrije som. Zo geniet alleen wie werkt van het voordeel. We gaan nu terug naar de kern: door een verbreding van de belastingschalen wordt progressiviteit van de personenbelasting aangepakt. Hierdoor zullen werknemers bruto niet meer kosten maar wel meer netto koopkracht overhouden. Wie werkt wordt dus beloond. Dat geldt trouwens ook voor de verhoogde aftrek voor kinderopvang en de sterkere mogelijkheden voor studenten om bij te verdienen. UNIZO klopt al zeer lang op deze nagel”, zegt Danny van Assche.

Gevolgen voor kmo’s?

Toch zijn er nog een aantal bezorgdheden. In het plan houdt men rekening met 1,5 miljard extra bedrijfsbelastingen, dat heeft onvermijdelijk gevolgen voor de kmo’s en zelfstandigen. “Dat er sommige voordelen op alle aard sneuvelen, is aanvaardbaar als (en slechts als) de lasten op arbeid voldoende dalen. Het is ook onduidelijk waar de minister precies naartoe wil in zijn hervorming van fiscale stimulering van innovatie of welke 70 codes precies sneuvelen. We willen snel duidelijkheid over de concrete impact op de ondernemers. De duivel zit hem in de details.”
UNIZO vraagt ook om de negatieve gevolgen van onder meer de btw-verhogingen voor sectoren en ondernemingen vooraf goed in kaart te brengen. Zo zullen die via de stijging van de index ook de loonkosten van ondernemingen doen verhogen.
 

Pensioenen 

Een zeer grote bezorgdheid is de hervorming van de aanvullende pensioenen, en in bijzonder die van zelfstandigen. Danny Van Assche: “De sociale partners spraken heel duidelijk een fiscale stand still af voor de tweede pijler, om het vertrouwen in de aanvullende pensioenen te behouden en te versterken. De regering bevestigde dat akkoord. We wachten al jaren op een hervorming van de pensioenen. Het is niet correct om dit voor een klein deel mee te nemen in een fiscale hervorming, te raken aan de 80%-regel maar de ambtenarenpensioenen ongemoeid te laten.” 

De aanpak van het aanvullend pensioen voor zelfstandigen blijft ook problematisch. Zelfstandigen moeten aan het einde van hun loopbaan, wanneer het kan, méér kunnen bijdragen dan bij de aanvang wanneer ze deze ruimte niet hebben. Deze hervorming kan leiden tot minder pensioenzekerheid van zelfstandigen en dat kan niet de bedoeling zijn.