UNIZO vraagt aanpak inconsequenties hinderpremie en snelle uitvoering bankenakkoord

We zitten morgen exact twee weken in lockdown en intussen namen de verschillende overheden en de banken heel wat maatregelen om bedrijven te ondersteunen. Zoals de Vlaamse hinderpremie voor wie verplicht moet sluiten en het versoepelde federale overbruggingsrecht, naast uitstel van fiscale en parafiscale lasten. Met de banken werden afspraken gemaakt over kostenloos uitstel van bepaalde schuldaflossingen en het engagement om (overbruggings)kredieten te blijven verstrekken... "De Vlaamse, Brusselse en federale regeringen hebben de afgelopen periode niet stilgezeten en al heel wat hulp aangeboden aan onze bedrijven", erkent Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder in zijn eerste round-up. "Toch blijven er nog grote lacunes waar we vandaag - eens temeer - dringend extra aandacht voor vragen."

UNIZO verwijst daarbij naar de grote, 'vergeten' groep van bedrijven uit allerlei sectoren die niet moeten sluiten, maar wiens business compleet is ingestort, waardoor ze de facto stil liggen. Daaronder ook heel wat ondernemers en vrije beroepers die alleen nog in dringende gevallen mogen optreden. Voor al die ondernemers die weinig tot niets meer verdienen maar niet of niet volledig onder de sluitingsplicht vallen, moet er een gelijkwaardig soort 'hinderpremie' worden voorzien, waarmee ook zij hun meest acute kosten op korte termijn, zoals bijvoorbeeld de huur, kunnen betalen. "Velen zijn de wanhoop nabij, zeker op dit eigenste ogenblik, het einde van de maand. Mensen snakken naar een perspectief, een klein beetje extra zuurstof", schetst Danny Van Assche van UNIZO de nijpende situatie. "Je krijgt die inconsequentie ook niet uitgelegd. Waarom krijgt de ene ondernemer die zowat zijn ganse inkomen verliest wél een premie en de andere niet?" UNIZO vraagt een aangepaste, meer consequente uitvoering van de eerder ingestelde hinderpremie.

"Ook het bankenakkoord dat met de federale overheid werd afgesloten moet concreet uitgevoerd worden", gaat Danny Van Assche van UNIZO. "Dit is cruciaal om overbruggingskredieten en betalingsuitstel toe te staan aan aan onze kmo's. We krijgen hier veel vragen over maar kunnen geen antwoord geven omdat de concrete modaliteiten nog niet bekend zijn. Dat wordt dus hoog tijd."

Voor de verdere aanpak van de economische crisis verwijst UNIZO naar de werkzaamheden van de Economic Risk Management Group, die door grondige analyse tot voorstellen voor een coherent en duruzaam herstelbeleid moeten komen, waarbij het federale en het gewestelijke beleid maximaal op elkaar moeten afgestemd worden.

Info: Ondernemers met vragen naar aanleiding van de coronacrisis vinden heel wat informatie op de UNIZO-infopagina www.unizo.be/corona. Ze kunnen ook de klok rond terecht bij de UNIZO Coronalijn, op het nummer 0800 20 750, via mail ondernemerslijn@unizo.be en via chat (enkel tijdens kantooruren) op www.unizo.be.

Bekijk ook het UNIZO Coronajournaal op www.unizo.be/unizojournaal.
 
Meer weten:
Contacteer UNIZO-woordvoerder Filip Horemans
M 0478/22.37.51 - E filip.horemans@unizo.be

Meer over: Corona