UNIZO reageert tevreden dat de criteria om gebruik te maken van de Vlaamse energiesteun voor bedrijven worden versoepeld. De ondernemersorganisatie had hier eerder op aangedrongen, aangezien door de te strikte voorwaarden slechts een zeer beperkt deel van het voorziene budget was gebruikt.  Concreet wordt het criterium van operationeel verlies vervangen door een winstdaling (EBITDA-daling) van minstens 50 procent, én het criterium van verdubbeling van de energieprijs wordt vervangen door een stijging van de energieprijs met minstens vijftig procent, naar analogie met de versoepeling van de Europese voorwaarden. UNIZO blijft wel aandringen om de indieningstermijn te verruimen zodat ondernemers minstens een kwartaal de tijd hebben. 

Met de Vlaamse energiesteun wil de Vlaamse regering bedrijven helpen  die worden geconfronteerd met stijgende energie-uitgaven. Ondernemingen met sterk gestegen energiekosten in het vierde kwartaal van 2022 én operationeel verlies kunnen hier in principe beroep op doen. De doelstelling is om gezonde ondernemingen door deze zware periode helpen en hen vrijwaren van faillissement.  De te beperkende voorwaarden worden nu door de Vlaamse regering versoepeld.

“De Vlaamse energiesteun is zeer nuttig, maar de praktijkervaring leert ons dat de voorwaarden te streng waren. Voor de volgende steunronde, in het eerste kwartaal van 2023, worden nu een aantal wijzigingen doorgevoerd zodat de steun daadwerkelijk terecht kan komen bij de ondernemers die hier nood aan hebben”, zegt UNIZO-topman Danny Van Assche.

Geen operationeel verlies maar winstdaling

In het eerdere Vlaamse steunregime konden enkel ondernemingen terecht die in het vierde kwartaal van 2022 een aantoonbaar operationeel verlies hadden omwille van hoge energiekosten.  Vanaf nu komen ondernemingen in aanmerking met een winstdaling (EBITDA-daling) van minstens 50 procent.

De steun is niet meer beperkt tot bedrijven die meer dan een verdubbeling van hun prijzen voor gas en elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022, ten opzichte van 2021, kunnen bewijzen.  Vlaanderen volgt de versoepeling van het Europees kader voor steunverlening. Een stijging van de elektriciteits- en aardgasfactuur met minstens 50% ten opzichte van 2021 is reeds voldoende. 

Ruimere indieningstermijn en verlenging van de steun UNIZO vraagt om het energiesteunregime te verlengen zolang dit noodzakelijk is. De indieningstermijn voor bedrijven die beroep willen doen op de steun is nu verlengd tot 28 februari. Voor de volgende periode dient deze termijn nog ruimer te zijn, zodat ondernemers een kwartaal de tijd hebben om hun aanvraag in te dienen. 

Indieningsperiode steunaanvragen energiesteun voor vierde kwartaal 2022 wordt verlengd t.e.m. 28 februari

De indieningsperiode voor steunaanvragen energiesteun voor bedrijven die operationeel verlies leiden en geconfronteerd worden met meer dan een verdubbeling van hun tarieven voor gas en/of elektriciteit in het vierde kwartaal van 2022 is verlengd. 
Op aandringen van UNIZO wordt de indieningsperiode verlengd tot en met 28 februari 2023, 12 uur.

Meer info