Dit jaar staat 14 februari in het teken van vrouwelijk ondernemerschap. Voor de tweede keer organiseren Markant vzw , Artemis, UNIZO en VLAIO samen met Vlaams economieminister Jo Brouns de ‘Dag van de Vrouwelijke Ondernemer’. Hiermee zetten de organisatoren straffe vrouwelijke ondernemers in de kijker. 

Het aantal onderneemsters gaat al jaren in stijgende lijn, maar toch zijn er nog steeds veel meer mannelijke zelfstandigen. Er zijn voor vrouwen duidelijk nog meer drempels om te kiezen voor het ondernemerschap dan voor mannen. UNIZO en Markant vzw pleiten onder meer voor een ruimer en flexibeler aanbod aan kinderopvang, dat tegemoet komt aan de behoefte van ondernemers.  

Steeds meer vrouwelijk ondernemerschap, maar met kleine stapjes

De voorbije 20 jaar is het aantal vrouwelijke ondernemers gestegen, maar de laatste jaren stokt de groei.  In 2021 was 35,4 procent van alle zelfstandigen in België vrouwelijk. In 2016 was dit nog 34,7 procent, in 2011 33,8 procent, in 2001 29,1 procent en in 1996 nog maar 28,1 procent.

 In cijfers betekent dit dat er 405.274 zelfstandige vrouwen zijn in ons land, ten opzichte van 766.454 mannelijke zelfstandigen. 

“De zelfstandigenpopulatie is dus "vrouwelijker" geworden. Bij de starters zien we zelfs relatief meer vrouwen die starten dan mannen. We zijn nu op weg naar de kaap van 40 procent. Maar het verschil blijft groot", zegt Gudrun Verschuere, algemeen voorzitter van Markant vzw. 

De inhaalbeweging wordt verdergezet, maar zéér langzaam. Met de huidige tendens in starterscijfers en nettogroei het nog tot 2098 duren vooraleer er evenveel mannelijke als vrouwelijk zelfstandige ondernemers zijn.
  

Meer vrouwen in bijberoep 

Het aandeel van zelfstandigen in bijberoep is bij vrouwen opmerkelijk hoger. Van de startende vrouwen kiest 46 procent voor een voltijds zelfstandig bestaan en 52 procent voor een activiteit in bijberoep. Het overige kleine deel kan worden geclassificeerd als ‘actief na pensioen. Bij mannen is dit respectievelijk 61 procent voltijds en 36 procent in bijberoep. 

Als we dieper ingaan op de sector, dan zien we dat 44 procent van alle vrouwelijke zelfstandigen actief zijn als vrije beroeper. Bij de mannen is dit aandeel 27 procent.

Binnen de vrije beroepen is de verdeling intussen bijna gelijk. Met 54 procent mannen tegenover 46 procent  vrouwen. Wanneer we hier naar de jongste groep vrije beroepsbeoefenaars kijken, nl. de groep tot 35 jaar, stellen we vast dat vrouwen daar wel in de meerderheid zijn met 54 procent tegenover 46 procent. 

De top 3 van beroepencodes onder -30-jarige vrouwelijke zelfstandigen is kinesitherapeut, schoonheidsspecialist en advocate. 

Stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap 

Uit een eerdere bevraging bij vrouwelijke ondernemers geven zij zelf aan dat de volgende maatregelen de stap naar ondernemen voor vrouwen zouden vergemakkelijken: 

  1. Dienstencheques voor naschoolse opvang in eigen huis
  2. Kinderopvang meer flexibel maken
  3. Meer vrouwelijke rolmodellen in de kijker zetten in de media
  4. Begeleidingstrajecten en advies 

“Wij blijven hameren op het belang van goede, betaalbare en flexibele kinderopvang”, zegt UNIZO topman Danny van Assche. “Als we meer vrouwen de stap naar ondernemen willen laten zetten, moeten we zorgen voor een betere work-life balance en zoveel mogelijk drempels weghalen. Kinderopvang is niet alleen noodzakelijk tijdens de schooluren maar ook in het weekend en ’s avonds.” 

"Om vrouwen in Vlaanderen en Brussel te inspireren zetten we vandaag een aantal onderneemsters in de kijker. Zes sterke ambassadrices delen hun inspirerend verhaal. Op 8 maart reiken we de jaarlijkse WOMED Award uit, de award voor 'Onderneemster van Jaar' en 'Belofte van het Jaar'. Een bekroning van vrouwelijk ondernemerstalent”, zegt Diane Devriendt, algemeen directeur Markant vzw.  

In september vorig jaar lanceerde Markant vzw het gloednieuwe project ‘Fempreneurs’ waarbij, met steun van VLAIO, over een periode van 2 jaar 600 vrouwen in hun ondernemerschap worden versterkt. Er zijn 3 typen van begeleidingsvormen: mentor-menteeship, bootcamp en digitale workshops. Doorheen het traject groeien de onderneemsters qua inzichten, capaciteiten en kennis. Fempreneurs schenkt ook bijzondere aandacht aan thema’s die verband houden met de transitie naar een Slim en Duurzaam Vlaanderen. 

Vlaams minister van Werk Jo Brouns: “Ongeveer 35 procent van onze ondernemers is vrouwelijk. Daarmee liggen we boven het Europese gemiddelde, maar we hebben nog steeds stappen te zetten om meer vrouwen te helpen om de stap naar ondernemerschap te zetten. Jaar na jaar zien we meer vrouwelijke ondernemers, maar een gelijke verdeling is er nog steeds niet. Ik ben trots dat deze Vlaamse Regering met Fempreneurs volop inzet op begeleiding voor vrouwelijke ondernemers. Zo zetten we stappen naar een gelijkwaardige toekomst.”

 

 


 

Ambassadrices

De straffe ambassadrices van de Dag van de Vrouwelijke Ondernemer.