Het mobiliteitsbudget als alternatief voor de bedrijfswagen voor je werknemer.

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Versoepeling van de berekening vanaf 2024 De we ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Fietsvergoeding

De federale regering kwam in het najaar van 2022 met de beslissing om de fietsvergoeding te veralgemenen. De regering wilde dat alle sectoren, los van bestaande CAO’s, een fietsvergoeding zouden moeten invoeren met een bedrag bepaald door de regering. UNIZO heeft zich hier hevig tegen verzet. Deze eenzijdige invoering zou een inbreuk zijn op de sectorale onderhandelingen en een aantasting van de evenwichten in de bestaande CAO’s. De sociale partners kregen daarom de tijd tot ten laatste 27 januari om een eigen akkoord uit te werken in de NAR. De sociale partners namen het heft in handen en kwamen overeen om dit te doen via een zogenaamde suppletieve CAO, die van toepassing zal zijn op die sectoren of bedrijven waar nog geen fietsvergoeding werd opgenomen in de geldende CAO. Voor veel sectoren en bedrijven verandert niets. Hun sectorale autonomie blijft gerespecteerd. Door het akkoord in de NAR kunnen de bestaande sector- en ondernemingscao’s integraal blijven bestaan, ook al zijn de voorwaarden anders of is het bedrag lager.  

Welke sectoren vallen eronder? 

De paritaire comités die nog geen regeling bij CAO hebben die voorziet in een specifieke vergoeding voor woon-werkverplaatsingen met de fiets (onder meer PC 207, PC 306, PC 318…). Wie nog geen regeling heeft en niet gebonden wil zijn door de NAR CAO, heeft dus nog tot uiterlijk 1 mei de tijd om een eigen CAO fietsvergoeding af te spreken op sectorniveau. We denken hier in het bijzonder aan PC 333. Voor PC 335 is een uitzonderingsregeling voorzien aangezien dit een PC is die pas in werking is en dus nog niet de kans heeft gehad om een regeling uit te werken. Zij hebben nog tot 31/12/2023 om een eigen CAO te onderhandelen. 
 
En de andere paritaire comités? 
 
Deze cao’s blijven gewoon en ongewijzigd verder bestaan.
 
Wat houdt deze CAO nu concreet in? 

 • Er is een fietsvergoeding van 0,27 euro/km voor het jaar 2023 afgeklopt. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd, maar mag nooit hoger liggen dan het maximaal fiscaal vrijgestelde bedrag; Er is compensatiemechanisme voorzien voor de bedrijven. Werkgevers uit de sectoren waar nog geen fietsvergoeding bestaat, zullen gecompenseerd worden. 
 • De vergoeding gaat in de maand na het verschijnen van het compensatiemechanisme in het staatsblad en ten laatste op 1 mei 2023. Deze financiële compensatie is onontbeerlijk, want anders zal de cao onwettig moeten worden verklaard wegens een strijdigheid met de loonnormwet en de nulmarge; 
 • De vergoeding wordt afgetopt op maximaal 20 km enkele rit, dus maximaal 40 km per dag;
 • De vergoeding geldt voor werknemers die regelmatig met de fiets komen. Een werknemer die in de winter met de auto komt, maar in de zomer regelmatig fiets kan een vergoeding krijgen. Iemand die slechts enkele keren per jaar met de fiets komt zal niet in aanmerking komen;
 • Een werknemer die een verplaatsing doet met meerdere modi (bv. trein en fiets) kan een vergoeding krijgen voor elk van deze vervoermiddelen, op voorwaarde dat deze betrekking hebben op verschillende gedeelten van de woon-werkverplaatsing;
 • Paritaire Comités die werden opgericht na 1 januari 2020 en nog geen eerdere CAO afsloten vallen niet onder de regeling, op voorwaarde dat er voor 1 januari 2024 een CAO wordt afgesloten waarin een fietsvergoeding is opgenomen (PC335).  

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 08/02/2023

Ben je verplicht om een fietsvergoeding te betalen van zodra een werknemer met de fiets naar het werk komt?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

De sociale partners zijn in de Nationale Arbeidsra ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Hoeveel kilometervergoeding moet je betalen aan jouw werknemers?

Indien jouw werknemers voor beroepsdoeleinden hun eigen wagen gebruiken, wordt van jou als werkgever verwacht dat je deze kosten terugbetaalt. Dit is de zogenaamde kilometervergoeding.Aangezien het een vergoeding voor kosten betreft, is deze vergoeding niet onderworpen aan RSZ-bijdragen en aan belastingen voor zover de vergoeding werkelijke kosten dekt.

Met betrekking tot de wijze waarop je deze kosten terugbetaalt, heb je de keuze :

1. Terugbetaling van het juiste bedrag

Je kan het exacte bedrag van de gemaakte kosten terugbetalen aan de hand van stukken die jouw werknemer je voorlegt, zoals kastickets en facturen.

 • Aangezien het een vergoeding voor gebruik van de eigen wagen betreft, moet je ondermeer instaan voor de kosten van brandstof, onderhoud en autotaks. Het is niet steeds evident om de hoogte van deze kosten te bepalen.
 • Bij een eventuele controle zal je deze kosten moeten bewijzen. In het geval je meer terugbetaalt dan de werkelijke kosten, wordt de overschrijding als loon gekwalificeerd, met als gevolg dat er RSZbijdragen en belastingen verschuldigd zijn.

2. Terugbetaling van een forfaitair bedrag

Voor de terugbetaling van kosten heb je tevens de mogelijkheid om op regelmatige basis (bijvoorbeeld maandelijks met de uitbetaling van de lonen) een forfaitair bedrag terug te betalen.

Dergelijk forfaitair bedrag kan je zelf samenstellen. Wij wijzen u er op dat dit forfait moet overeenkomen met de werkelijke kosten. Indien je meer zou terugbetalen dan de reële kosten, wordt de overschrijding als loon gekwalificeerd.

De overheid heeft voor zijn ambtenaren een forfaitair bedrag vastgelegd voor de terugbetaling van de kosten die verband houden met het gebruik van de eigen wagen voor beroepsdoeleinden. Dit forfaitair bedrag is tevens van toepassing in de privésector.

 • Indien je dit forfaitair bedrag hanteert moet je de werkelijke kosten niet bewijzen. In het geval de werkelijke kosten dus minder bedragen dan het forfaitair bedrag loop je geen risico dat er een herkwalificatie als loon aan te pas komt.
 • Het betreft een forfaitair maximumbedrag. Dit wil zeggen dat indien de kosten meer zouden bedragen, je een hogere kostenvergoeding kan betalen mits je deze kosten bewijst. Bij gebrek aan bewijs zal de overschrijding als loon gekwalificeerd worden.
 • Dit forfaitair bedrag wordt jaarlijks op 1 juli aangepast.

 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/08/2023

Is het interessant om de kosten van openbaar vervoer van uw personeel te betalen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Voor werknemers die een abonnement hebben bij een ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Een fietsvergoeding voor een snelle elektrische fiets: is deze vrijgesteld van belastingen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Is het interessant om de kosten van openbaar vervoer van je personeel te betalen?

Voor werknemers die een abonnement hebben bij een openbare vervoermaatschappij (NMBS, MIVB / STIB, De Lijn, TEC) om zich van en naar hun werk te begeven, is de tussenkomst van de werkgever niet-belastbaar, wanneer de werknemer gebruik maakt van het kostenforfait in zijn persoonlijke belastingaangifte. 
  
Dezelfde vrijstelling – eveneens onder de voorwaarde dat de werknemer opteert voor het kostenforfait – geldt indien de werknemer het openbaar vervoer gebruikt om zich van en naar het werk te begeven zonder regelmatig abonnement (dus hij koopt hiervoor niet regelmatige abonnementen, losse tickets, rittenkaarten, …). Het is hierbij van geen belang of de werkgever optreedt als derdebetaler (hij betaalt de openbare vervoersmaatschappij en de werknemer ontvangt het abonnement of de vervoersbewijzen) of hij de werknemer terugbetaalt voor de werkelijk gedragen kosten. Het is eveneens van geen belang of de vergoeding vrijwillig, verplicht, wettelijk, extra-wettelijk, … wordt toegekend. 
  
Betaal je als werkgever jouw werknemer een vergoeding om hem of haar te belonen voor het  gebruik van het gemeenschappelijk vervoer georganiseerd door jou als werkgever (of een groep werkgevers), dan is de vrijstelling beperkt tot de prijs van een treinabonnement eerste klasse voor dezelfde afstand als het gemeenschappelijk vervoer. Ook hier moet de werknemer opteren voor het kostenforfait in zijn aangifte. 
  
Voor de werkgever is het van belang dat ongeacht deze vergoedingen al dan niet volledig vrijgesteld worden in hoofde van jouw werknemer, je ze volledig in aftrek kan brengen, voor zover zij opgenomen worden op de individuele fiches 281.10 en de samenvattende opgave 325.10. 
 
 
  

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 27/09/2023