Mag u die verkeerde levering nog terugsturen?

Onlangs werd bij u een partij bestelde goederen afgeleverd, waarvan u veronderstelde dat ze wel in orde zouden zijn. U tekende voor ontvangst en liet ze in uw magazijn stapelen. Geen tijd voor een deftige controle, u weet hoe dat gaat. Nu u even later die voorraad wil aanspreken om uw winkelrekken aan te vullen, blijkt het echter om een totaal verkeerde levering te gaan. Mag u die goederen nu terug laten ophalen en een creditnota eisen?

De leverancier is uiteraard verplicht u de juiste goederen te leveren, zoals door u besteld. Toch is het nu niet meer zeker of de leverancier de foute partij goederen nog wil terugnemen en u volledig wil terugbetalen. Belangrijk is te weten dat tekenen voor ontvangst niet gelijk staat aan een akkoord met wat geleverd werd. Tenzij uitdrukkelijk op de leveringsbon staat dat u door uw handtekening aangeeft de geleverde goederen te hebben gecontroleerd. Als u dan uw handtekening plaatst, wordt het moeilijker om te zeggen dat er niet geleverd is wat was afgesproken.

Als dergelijke vermelding echter niet op de leveringsbon staat, dan kijkt u best eerst de algemene voorwaarden na:

 1. De algemene voorwaarden bevatten meestal een bepaling over wat u moet doen en binnen welke termijn u moet reageren. Die termijn moet wel redelijk zijn, en zal dus afhangen van het soort product. Het spreekt voor zich dat u een langere controletermijn moet krijgen voor een ingewikkelde machine dan voor een GSM. Is de termijn die contractueel is voorzien om de geleverde goederen te controleren te kort, dan kan de rechter daar rekening mee houden.
 2. Is er niets voorzien in de overeenkomst of algemene voorwaarden, dan moet u de levering zo snel mogelijk formeel protesteren.

Indien u als afnemer veel te lang wacht met de controle, of de goederen in gebruik neemt terwijl ze niet voldoen aan wat was afgesproken, wordt u geacht de verkeerde levering te hebben aanvaard en kan u de leverancier niet meer aanspreken op grond van verkeerde levering. De vraag of u snel genoeg hebt gereageerd, hangt af van de omstandigheden, zo zegt de wet. Het is dus in laatste instantie aan de rechter om daarover te oordelen.

Deze regeling geldt evenwel niet als het  gaat om verborgen gebreken (die pas later zichtbaar worden) of bedrog.

Tip: Toets de leveringen in uw bedrijf altijd onmiddellijk aan uw bestelbon. Dat voorkomt veel discussies achteraf.  Protesteer de levering onmiddellijk als die niet overeenstemt met de bestelbon.

CONCLUSIE
 • Wanneer u tekent voor ontvangst, betekent dat niet dat u zich akkoord verklaart met de levering.
 • Uiteraard geldt dat alleen als u niet op het zicht kan nagaan wat er werd geleverd, bijvoorbeeld omdat de levering in een gesloten verpakking zit.
 • Klachten over een foute levering of gebrekkige goederen kunnen dus nog steeds.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Werd er een bestek of een offerte gemaakt?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

De wet vereist dat de consument bij elke aankoop s ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

De door u verkochte goederen worden niet betaald, kan u die goederen dan terughalen?

Dat kan, op voorwaarde dat u een clausule van eigendomsvoorbehoud heeft opgenomen. In dat geval blijft u eigenaar van het verkochte goed, totdat de klant de volledige prijs heeft betaald.

Zo’n eigendomsvoorbehoud was vroeger al mogelijk, maar had twee beperkingen die sinds 1 januari 2018 werden weggewerkt.

 • Het eigendomsvoorbehoud kan u voortaan blijven inroepen ook wanneer de goederen verwerkt worden in een onroerend goed (bijvoorbeeld een ingebouwde diepvries, of bakstenen in een huis). Vroeger kon dat niet. Voorwaarde is wel dat het eigendomsvoorbehoud is ingeschreven in het pandregister;
 • Wanneer andere schuldeisers beslag leggen op het goed, kan u uw eigendomsvoorbehoud ook tegen hen inroepen. Dat kan vroeger niet.

Wat als het goed beschadigd geraakt, verloren gaat, vermengd wordt met andere goederen, verkocht wordt?

In zo’n geval gaat het eigendomsvoorbehoud automatisch over op de schuldvordering die in de plaats komt.

Hoe kan u een eigendomsvoorbehoud opmaken?

Het eigendomsvoorbehoud moet schriftelijk zijn opgesteld. Tenzij de klant een consument is, is een ondertekening door de koper. Wanneer u dus als verkoper het eigendomsvoorbehoud in uw algemene voorwaarden plaatst, is dat voldoende (uiteraard op voorwaarde dat die algemene voorwaarden door de koper werden aanvaard, maar die aanvaarding kan stilzwijgend geschieden).

Alleen wanneer de koper een consument is, moet diens instemming uit het geschrift zelf blijken: of anders gezegd: het geschrift waarin de clausule is opgenomen moet door de consument ondertekend zijn. 

Moet het eigendomsvoorbehoud ook geregistreerd worden in het Pandregister?

Neen, dat is geen verplichting, behalve wanneer de kans bestaat dat het goed onroerend zou worden.

U doet er echter wel goed aan het eigendomsvoorbehoud sowieso in te schrijven in het pandregister, om latere conflicten met ander schuldeisers te vermijden. Het eigendomsvoorbehoud geeft immers een ‘supervoorrecht’, en gaat zelfs voor op pandhouders die een pand hebben verkregen op het goed maar u zal het tegen hen pas kunnen inroepen als het is ingeschreven.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 31/10/2023

Je tekende een leveringsbon voor ontvangst. Heb je je dan akkoord verklaard met de inhoud?

leveringsbon

Eén van jouw leveranciers overhandigde je bij zijn bezoek een leveringsbon, waarvan je het dubbel ‘voor ontvangst’ ondertekende. De levering leek op het eerste gezicht te kloppen en je had het op dat ogenblik erg druk. Maar nadien stel je vast dat er producten geleverd zijn die je nooit hebt besteld. 

Nu beweert die leverancier dat je je akkoord hebt verklaard door te tekenen voor ontvangst en dat je er dus niets meer kan aan veranderen. Is dat juist?

Dat klopt niet. Tenzij je een formulier zou hebben ondertekend waarin formeel staat dat je zich door je handtekening akkoord verklaart met de inhoud van de levering. Hebt je louter getekend voor ontvangst, dan betekent dat juridisch zeker niet dat je het automatisch eens bent met de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen. Uiteraard geldt dat alleen als je niet op het zicht kan nagaan wat er werd geleverd, bijvoorbeeld omdat de levering in een gesloten verpakking zit. Door je handtekening kan je leverancier in zo’n geval enkel bewijzen dat hij het beschreven assortiment goederen bij jou heeft achtergelaten, maar niet dat je ze ook effectief hebt besteld. Daarvoor geldt de eerdere bestelbon als bewijs, en niet de leveringsbon, ook al heb je die ondertekend.

Werden er goederen geleverd waarvoor de leverancier geen door jou ondertekende bestelbon tevoorschijn kan toveren, dan mag je zonder meer eisen dat hij die komt terughalen en hoef je daar ook niet voor te betalen. Ook eventuele klachten over schade aan de goederen, kunnen nog nadat je de leveringsbon hebt ondertekend.

Tip

Toets de leveringen in je bedrijf altijd onmiddellijk aan je bestelbon. Dat voorkomt veel discussies achteraf. 

Samengevat

 1. Wanneer je tekent voor ontvangst, betekent dat niet dat je je akkoord verklaart met de levering
 2. Uiteraard geldt dat alleen als je niet op het zicht kan nagaan wat er werd geleverd, bijvoorbeeld omdat de levering in een gesloten verpakking zit.
 3. Klachten over een foute levering of gebrekkige goederen kunnen dus nog steeds.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Wat is de verjaringstermijn van parkeerboetes?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Parkeerboetes verjaren in principe na twee jaar ( ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Is een e-mail geldig als bewijs?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Waar sommige rechtbanken onder het oude recht teru ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wat kan je doen tegen machtsmisbruik van (vaak) grote bedrijven?

UNIZO is al jaren vragende partij voor een betere bescherming van KMO's, zelfstandigen en freelancers tegen mogelijk machtsmisbruik door de vaak veel grotere bedrijven waarmee ze zaken doen. Dat deze bescherming er nu effectief komt, ondanks vele tegenkantingen, is dan ook erg belangrijk voor onze ondernemers. 

Door deze nieuwe wet zal er namelijk gemakkelijker kunnen opgetreden worden tegen diverse vormen van machtsmisbruik.

 1. Zo is er nu een uitdrukkelijk verbod op misbruik van een positie van economische afhankelijkheid.
 2. Daarnaast is het algemene verbod van 'met de eerlijke marktpraktijken strijdige daden' uitgebreid met twee specifieke oneerlijke marktpraktijken: misleidende en agressieve marktpraktijken. Met deze tool kan voortaan opgetreden worden tegen, bijvoorbeeld:
  • de grote afnemer die aan het eind van het jaar een brief stuurt met de vraag om x % van de gefactureerde bedragen terug te storten "in het kader van de toekomstige relatie".
  • de oppermachtige afnemer die een loopje neemt met de afgesproken betaalhygiëne.
  • ook ondernemers verplichten bedingen te aanvaarden die niet vooraf gekend zijn, zal niet meer kunnen. Net zo min als het naar eigen goeddunken interpreteren van bepaalde contractuele afspraken (in eigen voordeel en ten nadele van de tegenpartij). Ook mag de ene partij de andere niet meer verhinderen om af te zien van elke vorm van verhaal bij betwistingen.
 3. Sinds 1 december 2020 komt er dan nog een zwarte en grijze lijst van onrechtmatige clausules die niet langer mogen worden opgenomen in overeenkomsten. Meer informatie over deze lijst van bedingen vind je in de brochure van de FOD Economie (zie hieronder). 

Het is de Belgische Mededingingsautoriteit die moet optreden wanneer de economisch afhankelijke positie van bepaalde ondernemers zou worden misbruikt door hun zakenrelaties.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Ben ik verplicht een klacht van een consument te behandelen?

Wanneer een consument een klacht heeft over je onderneming, zal hij zich normaal gezien eerst tot jou wenden. Je bent inderdaad wettelijk verplicht om de klacht minstens te beantwoorden. Het spreekt echter voor zich dat je sowieso best elke klacht van een consument ter harte neemt en tracht een oplossing te vinden.

Wanneer je een klachtendienst hebt, ben je bovendien verplicht het telefoonnummer, faxnummer en mailadres van deze klachtendienst aan de consument te geven vooraleer die een overeenkomst sluit. Heb je geen klachtendienst, dan zal de consument zich kunnen richten tot je algemene contactgegevens.

Wanneer een consument een klacht indient, ben je verplicht ‘zo snel mogelijk op deze klacht te reageren’ en ‘alles in het werk te stellen  om een bevredigende oplossing te vinden’.

Let op: als er geen oplossing gevonden wordt binnen een redelijke termijn, moet je op eigen initiatief  per mail, per brief, … (per telefoon volstaat niet) aan de consument laten weten:

 • Of jij als ondernemer wettelijk verplicht bent om geschillen voor te leggen aan een erkende buitengerechtelijke entiteit (zoals bijvoorbeeld een onafhankelijke ombudsman). In dat geval moet je de consument ook meedelen hoe hij of zij gedetailleerde informatie kan krijgen over de kenmerken en toepassingsvoorwaarden van die procedure, alsook de contactgegevens en website van de erkende entiteit. De lijst van die entiteiten vind je door deze QR-code te scannen. https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Entreprises/Buitengerechtelijke-regeling-consumentengeschillen-lijst-gekwalificeerde-entiteiten.pdf (QR-code van maken)
 • Als je niet wettelijk verplicht bent om het geschil aan een erkende buitengerechtelijke entiteit voor te leggen, moet je de consument laten weten of je al dan niet bereid bent om het geschil toch via een bemiddelingsdienst op te lossen. Je moet dan ook aangeven wat de gegevens zijn van die dienst, en of het gaat om een ‘erkende’ dienst uit de lijst hierboven. Is de dienst niet erkend, dan moet je de contactgegevens van de  Consumentenombudsdienst - doorgeven. Doe je dit niet, dan riskeer je een sanctie van de Economische Inspectie.

De contactgegevens van de Consumentenombudsdienst:

North Gate II
Koning Albert II-laan 8 Bus 1
1000 Brussel
Tel : 02 702 52 00
E-mail : contact@consumentenombudsdienst.be 
www.consumentenombudsdienst.be

CONCLUSIE
 • Laat klachten van consumenten niet zomaar liggen. U moet er wettelijk gezien gevolg aan geven.
 • Geef duidelijk aan waar u klanten voor eventuele klachten terecht kunnen.
 • Als u er niet uit geraakt, moet u doorverwijzen naar de Consumentenombudsdienst

Ledenvoordeel

Op zoek naar juridische bijstand bij klachten of conflicten? U kan een advocaat zoeken uit uw regio en rechtstreeks contacteren. Het eerste uur is dan als UNIZO-lid gratis. 

Naar het ledenvoordeel

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 23/04/2024

Recht op schadevergoeding bij laattijdige oplevering

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Uw aannemer beloofde u mondeling dat de aannemings ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Moet u opdraaien voor de schulden van de aannemer die werken bij u uitvoert (inhoudingsplicht)?

Belangrijke controleverplichting voor alle ondernemers nu via eenvoudige app of online tool.

U heeft als ondernemer uw kantoorruimte laten herinrichten door een aannemer. De werken werden goed uitgevoerd en betaald. Nu krijgt u enkele maanden later plots een brief in de bus van de RSZ waarin gemeld wordt dat de betrokken aannemer intussen failliet is verklaard en u aangesproken wordt om zijn nog openstaande sociale en fiscale schulden te betalen. Hoe kan dat nu?

U moet rekening houden met de zogenaamde hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale en sociale schulden. Dat betekent dat u mee aansprakelijk kan gesteld worden als uw aannemer sociale of fiscale schulden heeft.

Let op! Ook als u zelf geen aannemer bent, dan valt u onder deze regeling. Bovendien geldt die regel niet alleen voor bouw- en verbouwingswerken die u door aannemers laat uitvoeren, maar ook voor werken en diensten die u laat uitvoeren door:

 • tuinaannemers (grondwerken, aanleggen van tuinen),
 • schoonmaakbedrijven (kuisen van gebouwen),
 • bewakingsdiensten,
 • diensten uit de vleessector

Hoe kan u daaraan ontkomen?

1. U kan die hoofdelijke aansprakelijkheid vermijden als u op het moment van de contractsluiting nagaat of er sociale en/of fiscale schulden zijn: zo ja, dan past u best voor een samenwerking totdat de schulden weg zijn.

Tip: U kan nu via één tool nagaan of uw contractspartij fiscale of sociale schulden heeft, zodat u deze inhoudingen kan doorstorten. Dat kan via www.checkinhoudingsplicht.be of de bijhorende app.

2. En ingeval u (en dit is het tweede controlemoment) bij iedere betaling van de factuur correcte inhoudingen en doorstortingen verricht, voor zover de aannemer dan fiscale of sociale schulden heeft. Die inhoudingen bedragen voor fiscale schulden en sociale schulden respectievelijk 15% en 35% van het te betalen bedrag, exclusief btw. Verricht u geen inhoudingen en doorstortingen, dan blijft de hoofdelijke aansprakelijkheid gelden en kan u aangesproken worden om die te betalen.

Voor fiscale schulden bestaat er op de hoofdelijke aansprakelijkheid wel een limiet van 35% van de totale prijs van het werk. Voor sociale schulden bedraagt de limiet 100%, maar die kan worden verminderd tot 65% indien ook de hoofdelijke aansprakelijkheid voor fiscale schulden van toepassing is. Daarenboven riskeert u ook een bijslag.

CONCLUSIE

Als u werken of diensten laat uitvoeren door aannemers, tuinaannemers, schoonmaakbedrijven, bewakingsdiensten of vleessector, check dan of deze geen sociale of fiscale schulden heeft. Doe dit zowel op het moment van contracteren, als op ieder moment van betaling van een factuur. Dat kan nu eenvoudig via www.checkinhoudingsplicht.be of via de bijhorende app

Verricht een correcte inhouding en doorstorting bij iedere betaling van de factuur ingeval de aannemer sociale en/of fiscale schulden heeft. Zo niet, kan u hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden en bijkomend boetes oplopen.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Een onderaannemer heeft schade veroorzaakt bij het uitvoeren van werken. Wat kan u best doen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

In eerste instantie moet u de onderaannemer aanget ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Het nieuwe bewijsrecht

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Hoe de verschuldigde intrest concreet berekenen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Wanneer u in uw overeenkomst een intrest vastlegt ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Kan er zich zomaar een concurrent naast u komen vestigen? Valt daar iets tegen te doen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

U bent op uw huidige locatie reeds vele jaren acti ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Mag ik de goederen die mijn klant niet komt ophalen, wegdoen?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Wat als u meent dat een (andere) verkoper of handelaar de wet niet naleeft?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Een handelaar die schade ondervindt of dreigt scha ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Bescherming van informanten in jouw onderneming

Sinds 2023 moeten ondernemingen met meer dan 50 werknemers, een regeling hebben waarbij informanten melding kunnen doen over zaken die mislopen in het bedrijf. 

Intern kanaal voor melding

 • De ondernemingen die onder de wet vallen moeten een intern kanaal oprichten waar personen problemen kunnen melden. Dat moet een onafhankelijk kanaal zijn (dat dus niet beïnvloed kan worden door de onderneming). Dat kan een interne medewerker zijn, voor zover de onderneming kan bewijzen dat die medewerker onafhankelijk is (en dat bewijs zal niet zo eenvoudig te leveren zijn). De onderneming kan ook een extern persoon aanstellen voor deze functie. 
 • Daarnaast moet er ook een procedure voorzien zijn voor de meldingen. In die procedure moet in ieder geval voorzien worden dat de meldingen vertrouwelijk worden behandeld, dat de melder binnen de 7 werkdagen officieel bevestiging krijgt van de melding en dat de melder binnen de 3 maanden na de melding een antwoord ontvangt (inclusief informatie over de mogelijkheid om externe meldingen te doen). Bedrijven met meer dan 250 werknemers (FTE's) moeten bovendien anonieme meldingen mogelijk maken. 
 • Bovendien moet je deze kanalen en procedures overleggen met het bevoegde overlegorgaan (de ondernemingsraad, of bij afwezigheid daarvan, de vakbondsafvaardiging; bij afwezigheid van vakbondsafvaardiging het CPBW of, bij afwezigheid daarvan, de werknemers zelf.
 • Tot slot moet je de nodige informatie geven over het bestaan en de werking van het kanaal. 

Extern meldpunt 

De melder is niet verplicht zich tot het interne meldpunt te wenden, maar kan ook kiezen om de melding onmiddellijk bij een extern orgaan te doen (Federale overheidsdiensten, RSZ, fiscus, gegevensbeschermingsautoriteit, ...). De melder mag de informatie ook publiek maken, bijvoorbeeld via de pers, maar enkel als hij/zij eerst een interne of externe melding heeft gedaan. 

Bescherming

De melders worden beschermd door de wet: wie een melding heeft gedaan bij het interne meldpunt of bij een extern meldpunt, mag geen negatieve sancties ondervinden naar aanleiding van die melding (ontslag, mislopen van een promotie, negatieve evaluatie, werkgeverssanctie, ...). 

Als de melding onjuist blijkt te zijn, betekent dat niet dat de melder automatisch de bescherming verliest. Dat zal enkel het geval zijn indien zij de klokkenluiderswet overtreden (door bijvoorbeeld rechtstreeks naar de pers te stappen in plaats van eerst interne of externe melding te maken)

Welke personen kunnen melden? 

Melding moet niet enkel mogelijk zijn voor werknemers, maar ook voor zelfstandige medewerkers, aandeelhouders, bestuurders, en personeel van aannemers en leveranciers. 

Bovendien moeten niet enkel huidige werknemers melding kunnen doen, maar ook ex-werknemers en sollicitanten (voor informatie over inbreuken die zij vaststelden tijdens het wervingsproces). 

Voor welke meldingen geldt de bescherming?

Niet elke melding valt onder de bescherming. het moet gaan over inbreuken op zeer specifieke (maar ruime) wetgeving (zoals inbreuken op overheidsopdrachten, financiële wetgeving, milieuwetgeving, volksgezondheid, consumentenbescherming, GDPR, beveiliging van informatiesystemen, belastingfraude en sociale fraude, mededinging, staatssteun, ...) waarvan de melder kennis heeft gekregen in de werkcontext.  

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 24/02/2023

Mijn aannemer blijft treuzelen. Kan ik er nog voor kiezen om mijn verbouwingswerken door een ander te laten uitvoeren?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

De overeenkomst met de eerst aangestelde aannemer ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Is tekenen voor ontvangst hetzelfde als akkoord gaan met de inhoud van het pakket?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Neen. Heb je louter getekend voor ontvangst, dan b ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Mijn aannemer beloofde me dat de bouwwerken één dag zouden duurden. Ze duren echter langer, waardoor ik mijn zaak niet tijdig kan openen. Kan ik een compensatie eisen?

Juridisch gezien kan je inderdaad een schadevergoeding eisen. Een afspraak is afdwingbaar zodra er wilsovereenstemming is tussen beide partijen. Dat wil zeggen dat je de tegenpartij tot nakoming van de overeenkomst kan dwingen zodra er op een bepaald moment overeenstemming was tussen de prestaties van beide partijen. Het struikelblok in zo’n gevallen is vaak het bewijs. Als de afspraak enkel mondeling gemaakt is, dan zal je wellicht niet kunnen aantonen dat dit inderdaad was afgesproken. 
  
Men onderscheidt twee verschillende situaties wat betreft het bewijsrecht: 
  
•    De eerste situatie is die waarin één van de partijen een niet-handelaar is: in dit geval is het bewijs niet vrij, maar dienen bepaalde regels gevolgd te worden. 
•    De tweede situatie is wanneer het gaat om een geschil tussen twee handelaars (B2B): De wet bepaalt dat in dit geval het bewijs om het even welke vorm kan aannemen, waardoor een bewijs via mondelinge getuigenis mogelijk is. Een mondelinge getuigenis heeft echter weinig bewijswaarde, want als de aannemer het tegenovergestelde beweert, zal het uitdraaien op een situatie van woord tegen woord en dat zal uiteindelijk geen effect hebben. 
  
Een geschil opstarten moet je goed afwegen, aangezien het heel wat geld zal kosten. Bovendien is er geen enkele garantie dat het geschil in jouw voordeel zal beslecht worden. Het is vaak aangewezen te proberen een minnelijke schikking met de aannemer te bekomen. Je kan bij conflicten ook kiezen voor arbitrage. 
 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 23/04/2024

Een klant is niet tevreden over de uitvoering van mijn werken en wil zijn factuur niet betalen. Wat zijn mijn opties?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Wanneer de klant weigert te betalen omdat hij niet ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Een klant is niet tevreden over de uitvoering van mijn werken en wil zijn factuur niet betalen. Wat zijn mijn opties?

Vervolledig je lidmaatschap om het volledig potentieel van jouw UNIZO account te ontgrendelen!

Bekijk jouw lopend ledenvoordeel, je UNIZO producten, persoonlijke contacten, handige tools en aan welke organisaties je gelinkt bent.

Ik wil lid worden

Meld je aan

Wanneer de klant weigert te betalen omdat hij niet ... De rest van de inhoud op deze pagina is afgeschermd voor leden of ingelogde gebruikers. Als UNIZO-lid heb je unieke voordelen op onze website, waardoor je een exclusieve toegang hebt tot waardevolle informatie en middelen die specifiek zijn afgestemd op jouw behoeften.

Neem de tijd om je lopende ledenvoordelen grondig te bekijken en ontdek de privileges die je geniet als UNIZO-lid. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn voor jouw onderneming en helpt je om het maximale uit je lidmaatschap te halen. Verken ook de diverse UNIZO producten die voor jou beschikbaar zijn en begrijp hoe deze jouw zakelijke doelen kunnen ondersteunen.

Je persoonlijke contacten binnen het UNIZO-netwerk zijn waardevol; bekijk welke connecties je hebt opgebouwd en overweeg hoe je deze relaties verder kunt versterken. Het delen van ervaringen en inzichten met andere ondernemers kan leiden tot waardevolle kansen en synergieën. Maak daarnaast gebruik van de handige tools die UNIZO aanbiedt om je onderneming efficiënter te beheren en beter in te spelen op uitdagingen.

Het is ook essentieel om bewust te zijn van de organisaties waarmee je gelinkt bent. Begrijp de samenwerkingsverbanden en partnerschappen die UNIZO heeft, en overweeg hoe deze connecties kunnen bijdragen aan jouw zakelijke groei. Door betrokken te zijn bij de bredere zakelijke gemeenschap, haal je het meeste uit je UNIZO lidmaatschap.

 

Door de oorlog rondom de Zwarte Zee moet het containerschip dat ook mijn bestelde goederen meebrengt een heel eind omvaren. Daardoor loopt de levering aanzienlijke vertraging op en kan ik ook mijn eigen klanten veel later dan contractueel voorzien belever

Partijen moeten zich houden aan hun overeenkomst, anders kunnen ze contractueel aansprakelijk worden gesteld. Maar om aansprakelijk te zijn, moet de niet-nakoming toe te schrijven zijn aan jou als ondernemer. Sommige gebeurtenissen kunnen het onmogelijk, duurder of moeilijker maken om aan een contractuele verplichting te voldoen. De oorlog rond de Zwarte Zee is daar een duidelijk voorbeeld van. De wet bepaalt dat een schuldenaar niet aansprakelijk kan worden gesteld in geval van "vreemde oorzaak die hem niet kan worden toegerekend", "overmacht" of "toeval". Om overmacht aan te tonen, moeten twee voorwaarden worden vervuld:

 1. De gebeurtenis moet de uitvoering van de verbintenis onmogelijk maken voor de schuldenaar. Als de uitvoering alleen duurder of moeilijker wordt, geldt dit niet als overmacht volgens de wet.
 2. De gebeurtenis die tot de onmogelijkheid van de uitvoering leidt, kan niet aan de schuldenaar worden toegerekend.

Als er sprake is van overmacht, moet je als ondernemer je klant binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Als dit niet of te laat gebeurt, ben je verplicht om de schade van je klant te vergoeden.

Overmacht dus, wat nu? Als de verbintenis definitief onmogelijk wordt, vervalt de verbintenis. Als de uitvoering tijdelijk wordt verhinderd, wordt deze opgeschort tot de overmachtssituatie voorbij is, tenzij de vertraging ervoor zorgt dat de overeenkomst haar nut verliest, of als de levertermijn als essentieel vereiste is opgenomen in de overeenkomst.

In je contract en algemene voorwaarden kun je afwijken van de wettelijke regels. Zo kun je bepalen wat als overmacht wordt beschouwd en hoe breed dit begrip moet worden geïnterpreteerd. Je kunt ook de gevolgen van overmacht regelen, zoals het opschorten en/of heronderhandelen, samen met de mogelijkheid tot uiteindelijke beëindiging. Let wel op met dergelijke clausules, ze mogen niet zo ruim worden geformuleerd dat ze de verbintenis uithollen.

Naast het principe van overmacht, bevat het Nieuw Burgerlijk Wetboek een regeling voor "verandering van omstandigheden". Op basis daarvan kun je vragen om de overeenkomst te heronderhandelen met het oog op aanpassing of beëindiging, mits aan vijf voorwaarden is voldaan:

 1. Een verandering van omstandigheden maakt de uitvoering van het contract buitensporig bezwarend, zodanig dat redelijkerwijs niet langer kan worden verwacht.
 2. De verandering was niet voorzienbaar bij het sluiten van het contract.
 3. De verandering is niet toe te rekenen aan de schuldenaar.
 4. De schuldenaar heeft dit risico niet op zich genomen.
 5. De wet noch het contract sluit deze mogelijkheid uit.

Als heronderhandeling niet slaagt, kun je altijd naar de rechter stappen. De rechter zal zich uitspreken over de overeenkomst en deze indien nodig aanpassen of ontbinden.

Conclusie: Het is belangrijk om eerst goed naar de overeenkomst te kijken. Afhankelijk van wat er aan de hand is, kan het moeilijker worden om de afspraken na te komen, of zelfs onmogelijk. In zulke gevallen kan het nodig zijn om opnieuw te onderhandelen, de uitvoering tijdelijk stop te zetten, of zelfs het contract te beëindigen. Indien de situatie voldoet aan de voorwaarden van overmacht, heeft je klant geen recht tot schadevergoeding.
 

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 26/04/2024

Nuttig voor jou