Privacy in de kinderopvang

GDPR staat voor General Data Protection Regulation. In het Nederlands spreekt men van AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Op 25 mei 2018 trad deze Europese Wetgeving in voege.

De nieuwe regels hebben een aantal gevolgen voor de omgang met persoonsgegevens, maar scheppen ook kansen voor uw organisatie. Vanuit een samenwerking tussen Kind en Gezin, Infano vzw, Kommagroep, Landelijke Kinderopvang, Partena, SOM, Socialistische Mutualiteiten, UnieKO, Vlaams Welzijnsverbond, VVSG, 3Wplus en UNIZO werden enkele infosessies georganiseerd. Om iedereen toegang te geven tot dezelfde informatie werd deze sessie in samenwerking nu ook omgezet in een webinar. Er werden gezamenlijk verschillende tools ontwikkeld, specifiek voor de kinderopvang, om op een correcte manier aan de slag te gaan. Deze tools worden eveneens toegelicht in het webinar.

Download de presentatie van het webinar

Meer weten over GDPR? In het adviesartikel Privacy en GDPR kan je extra informatie terugvinden. 

Webinar nieuwe privacyregels (GDPR) in de kinderopvang

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 13/06/2023

Tools voor de kinderopvang

We helpen je graag op weg in de omgang met de nieuwe privacyregels. Daarom werden er samen met onze partners enkele tools ontwikkeld, specifiek voor de kinderopvang. 

  • Privacyverklaring: Met dit document informeer je ouders over de privacygevoelige informatie die de opvang verzamelt. Dit document bevat de informatie over welke persoonsgegevens nodig zijn, waarom en wat ermee gebeurt. Enkel de gegevens die nodig zijn voor de werking worden verzameld en verwerkt.
  • Verwerkingsregister: Dit is een inventaris van alle verwerkingen van persoonsgegevens. Dit is de basis om te reflecteren of je deze gegevens echt nodig hebt. Het verwerkingsregister vormt eveneens de basis om gegevens op te zoeken indien iemand vraag voor een inzage. 
  • Toestemmingsformulier voor beeldmateriaal: Met dit formulier vraag je aan ouders schriftelijke toestemming voor het maken van beeldmateriaal (foto's, filmopnames). Het is belangrijk dat wordt opgenomen wat het doel is van dit materiaal, alsook wat met het materiaal zal gebeuren en hoe lang dit bewaard zal worden. 
  • Verwerkingsovereenkomst: Deze overeenkomst sluit je af tussen de verantwoordelijke van de verwerking en de verwerker (bijvoorbeeld een IT-bedrijf, je sociaal secretariaat of je boekhouder). 

Je kan alle tools terugvinden op de website van Kind en Gezin.

Fout opgemerkt? Laatst gewijzigd: 02/03/2023