Onderzoek en statistiek

Op deze pagina kan je statistieken over zelfstandige ondernemers en kmo’s raadplegen, alsook de studies die door de Studiedienst van UNIZO worden opgemaakt. Voor onze enquêtes maken wij gebruik van CheckMarket (www.checkmarket.com).

In de kijker

De Vlaamse elektriciteitsnorm: Vlaamse KMO's op laagspanning betalen aanzienlijk meer voor hun elektriciteit dan hun collega's in de buurlanden en zelfs die in de andere gewesten. Daarom pleit UNIZO al geruime tijd voor een zogenaamde energie/elektriciteitsnorm.

Download hier het dossier De Vlaamse elektriciteitsnorm

Wist je dat…

... in Vlaanderen 1 op 5 starters in hoofdberoep en 1 op 10 starters in bijberoep jonger is dan 25 jaar? (bron: RSVZ)

Contact

Heb je vragen over de cijfers en studies, neem dan contact op met UNIZO via studiedienst@unizo.be of 02 212 25 31.

 

STATISTIEKEN

 

kmo-barometer

Als sinds 1987 maakt UNIZO de kmo-barometer op, dé conjunctuur- en tevredenheidsindicator voor de Vlaamse kmo. De bevraging voor de huidige editie liep van 4 tot en met 18 december 2018. In totaal voltooiden 689 ondernemers uit diverse sectoren de vragenlijst.

kmo-barometer kwartaal 1 van 2019

Kmo-cijfers

In een kmo-cijfer licht de UNIZO-studiedienst enkele kerncijfers uit met betrekking tot een specifiek ondernemersthema. Gebald in een krachtige analyse en concrete beleidsaanbeveling(en). Je kan de cijfers raadplegen per categorie: zelfstandigen of ondernemingen.

 

Kmo-rapport 2018

Sinds 2008 brengt UNIZO, in samenwerking met Graydon en UCM, de financiële gezondheid van vennootschappen en eenmanszaken in kaart. Zowel op Belgisch, gewestelijk als provinciaal niveau alsook per sector. De analyse gebeurt op basis van jaarrekeninggegevens. De huidige editie focust op de periode van 2008 tot en met 2017.

Download het kmo-rapport 2018 (Nl)

Download het kmo-rapport 2018 (Fr)

 

Startersatlas 2019

Deze studie, een publicatie van UNIZO, Graydon en UCM, biedt inzichten in het Belgische startup-landschap.

  • Hoeveel nieuwe eenmanszaken en vennootschappen werden er opgericht?
  • In welke sector en onder welke juridische vorm?
  • Wat is hun overlevingsgraad en jobcreatie?

De huidige editie focust op de periode van 2008 tot en met 2018.

Download de Startersatlas 2019.

STUDIEDOSSIERS

De Vlaamse elektriciteitsnorm

Vlaamse KMO's op laagspanning betalen aanzienlijk meer voor hun elektriciteit dan hun collega's in de buurlanden en zelfs die in de andere gewesten. Daarom pleit UNIZO al geruime tijd voor een zogenaamde energie/elektriciteitsnorm, naar analogie met de loonnorm, waarbij het kostprijsverschil met de buurlanden niet boven een bepaald niveau mag uitstijgen. Om die energienorm te berekenen, moeten de verschillende energiecomponenten in kaart gebracht en vergeleken worden.

Download hier het dossier De Vlaamse elektriciteitsnorm

Is de dienst verzekerd? Een onderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening voor ondernemers in Vlaanderen en Brussel

Hoewel ondernemers onmisbaar zijn voor de lokale economie en het plaatselijke sociale weefsel heeft een derde van de Vlaamse en Brusselse gemeenten niet eens een halftijdse ambtenaar Lokale Economie.

Download het onderzoek gemeentelijke dienstverlening

Freelancer Focus 2018

De wereld van freelance zelfstandigen en opdrachtgevers in beeld gebracht. Met cijfers en getuigenissen over hun profiel, opdrachten, ambities, kopzorgen en tevredenheid.

Download de Freelancer Focus 2018

Betaalgedrag

Deze jaarlijkse studie in samenwerking met Graydon geeft een overzicht van de tendensen en evoluties in betaaltermijnen en laattijdige betalingen van ondernemingen en overheden in België.

Download de studie betaalgedrag (2019)

Gemeentelijke fiscaliteit

Een onderzoek van UNIZO naar de verschillende belastingen en taksen waar ondernemers mee geconfronteerd worden in 13 Vlaamse centrumsteden en Brussel.

Download het onderzoek Gemeentelijke fiscaliteit 2018

Elektriciteitsprijzen

In dit dossier gaan we dieper in op de evolutie van de elektriciteitsfactuur van de Vlaamse kmo.

Download het dossier elektriciteitsprijzen