Dyzo helpt ondernemers in moeilijkheden

Zelfstandigen lopen risico. Dyzo helpt ondernemers in moeilijkheden. Waar mogelijk werkt Dyzo mee aan een gezonde doorstart. Als stopzetting de enige uitweg is, werkt Dyzo mee aan een optimale afhandeling en een eventuele herstart.

Ondernemers worden versterkt

Dyzo is een uniek aanspreekpunt voor Vlaamse ondernemers in moeilijkheden. Dyzo adviseert individuele ondernemers en sociale diensten. Via opleidingen, vrijwilligers, gespreksgroepen, netwerken, studies, sensibilisering en beleidsvoorbereiding helpen we ondernemers vooruit.

Een nieuwe naam voor een vertrouwde dienst

Dyzo is de nieuwe naam waaronder Efrem en Tussenstap werken vanaf eind 2014. Dyzo draagt bij tot de welvaart en het welzijn in Vlaanderen door de weerbaarheid van de ondernemer te versterken en nieuwe kansen te geven. Dyzo doet dat door de zelfstandige ondernemer in moeilijkheden integraal te begeleiden en een stem te geven in de maatschappij en het beleid.

Een integrale aanpak

Ondernemer én onderneming krijgen aandacht. Het is de ondernemer zelf die werk maakt van een oplossing, maar Dyzo biedt een volledige begeleiding. Dyzo versnelt en deblokkeert het beslissingsproces. Naast een beschrijving en analyse van het probleem en het aangeven van de weg naar een oplossing betekent dat ook de begeleiding bij de uitvoering van de oplossing. De dienst is kosteloos, discreet en deskundig.

In nauwe samenwerking met UNIZO

UNIZO biedt ondernemers in moeilijkheden een screening, analyse en een gesubsidieerd hersteltraject binnen het project Ondernemershorizon. Er zijn afspraken tussen UNIZO en Dyzo om het aanbod voor ondernemingen in moeilijkheden op elkaar af te stemmen. 

Dyzo