Wat is het probleem en welke groep ondernemers had er last van?

In sommige sectoren zoals de bouw en de transportsector wordt vaak beroep gedaan op werkende vennoten. De inspectiediensten stellen bij ondernemingen met veel niet-familiale werkende vennoten vaker sociale fraude vast.

Wat heeft UNIZO er aan gedaan?

Sinds 2016 vragen UNIZO en het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut der zelfstandigen (ABC) de invoering van een register van werkende vennoten, met het oog op een efficiëntere strijd tegen oneerlijke concurrentie. Ook sectororganisaties zoals in de bouw- en de transportsector zijn vragende partij.

Wat is het uiteindelijke resultaat, op welke manier heeft die groep ondernemers daar baat bij gehad?

In de loop van 2024 (ten vroegste vanaf 1 april en ten laatste op 1 juli) zal een register van werkende vennoten ingevoerd worden. Dit register wordt alleen verplicht in sectoren die erom vragen wanneer er in de sector effectief problemen worden vastgesteld met werkende vennoten. In een eerste fase zal het register van werkende vennoten alleen ingevoerd worden voor de bouw- en schoonmaaksector.

Moeten er nog verdere stappen genomen worden?

  • Er moet samen met sectororganisaties een informatiecampagne georganiseerd worden zodat elke onderneming actief in de bouw- of schoonmaaksector op de hoogte is van deze maatregel.
  • De inspectiediensten, in de eerste plaats het RSVZ, moeten toezien op de goede werking van het register en de gegevens effectief gebruiken zodat het geen nutteloze administratieve last wordt.