Wat is het probleem en welke groep ondernemers had er last van?

Voor personen met een handicap die van een bijstandsuitkering leven, is de start en uitoefening van een zelfstandige activiteit vaak een grotere (financiële) uitdaging dan voor andere zelfstandigen. Omdat ze via hun bijstandsuitkering geen sociale rechten opbouwen, waren ze verplicht om als zelfstandige in hoofdberoep te werken met de normale minimumbijdrage.

Wat heeft UNIZO er aan gedaan?

In 2016 deed UNIZO in het Algemeen Beheerscomité voor het Sociaal statuut der zelfstandigen (ABC) voor het eerst de aanbeveling om personen met een handicap die een bijstandsuitkering genieten toe te laten sociale bijdragen te betalen als zelfstandige in hoofdberoep met gelijkstelling met bijberoep (art. 37). In januari 2023 herhaalde UNIZO deze boodschap en wees een advies van het ABC er op dat een persoon met een handicap, na de stopzetting van zijn activiteit, steeds opnieuw kan terugvallen op de bijstandsuitkering.

Wat is het uiteindelijke resultaat, op welke manier heeft die groep ondernemers daar baat bij gehad?

Sinds 1 juli 2023 kunnen personen met een handicap een zelfstandige activiteit uitoefenen met de betaling van sociale bijdragen volgens art. 37 (gelijkstelling met bijberoep). Daardoor werd het voor personen met een handicap haalbaarder om een zelfstandige activiteit uit te oefenen, terwijl ze niet benadeeld worden door het feit dat ze in art. 37 geen sociale rechten opbouwen omdat ze steeds kunnen terugvallen op de vroegere bijstandsuitkering.

Moeten er nog verdere stappen genomen worden?

Er moeten geen bijkomende stappen genomen worden.