Wat was de probleemsituatie en welke groep ondernemers had er last van?

Op grond van een EU-Richtlijn moeten grote ondernemingen informatie publiceren over de inkomstenbelasting die zij betalen in iedere lidstaat waar zij actief zijn. Die informatie is toegankelijk voor het grote publiek. Zo wil de EU meer transparantie creëren en belastingontduiking door grote spelers tegengaan. Die richtlijn moest worden omgezet in Belgische wetgeving.
Op EU-niveau werd bepaald dat de verplichting enkel geldt voor ondernemingen met een omzet vanaf 750 miljoen euro. In België wou Minister Dermagne die drempel verlagen tot ondernemingen met een omzet vanaf 40 miljoen euro. Daardoor zou de publicatieverplichting ook gelden voor een heel aantal kmo’s.

Wat heeft UNIZO er aan gedaan?

UNIZO heeft er bij de kabinetten op aangedrongen om schadelijke gold plating te vermijden en de drempels uit de EU-richtlijn te respecteren. Diezelfde boodschap is meegedeeld in een advies van de CRB over het voorontwerp van de wet.

Wat is het uiteindelijke resultaat, op welke manier heeft die groep ondernemers daar baat bij gehad?

Door de tussenkomst van UNIZO, werd de verlaagde drempel geschrapt. De Belgische wetgeving respecteert de drempel uit de EU-richtlijn. De publicatieverplichting geldt enkel voor grote ondernemingen met een omzet vanaf 750 miljoen euro.

Moeten er nog verdere stappen genomen worden?

Neen, al blijft UNIZO alert voor toekomstige wijzigingen van de wetgeving.