Wat is het probleem en welke groep ondernemers had er last van?  

Hoewel de regering terecht veel aandacht besteedt aan het mentale welzijn op het werk, constateert UNIZO dat de focus veel te vaak beperkt blijft tot het mentale welzijn van werknemers. Dat ook zelfstandige ondernemers behoefte hebben aan begeleiding en ondersteuning op het gebied van mentaal welzijn, wordt al te vaak over het hoofd gezien. Tot voor kort werd deze doelgroep beleidsmatig hierin dan ook maar weinig tot niet ondersteund.

Wat heeft UNIZO er aan gedaan?

UNIZO vraagt al jaren meer structurele preventieve ondersteuning voor zelfstandigen. Herhaaldelijk hebben we zowel bij de bevoegde instanties als in de pers gepleit voor het “gezondheidsbudget”. Dit is een budget dat door de sociale zekerheid aan de zelfstandige ter beschikking wordt gesteld, waarmee de zelfstandige tijdens de loopbaan investeringen kan doen in preventie en welzijn. 

Wat is het uiteindelijke resultaat, op welke manier heeft die groep ondernemers daar baat bij gehad?

De regering stelt vanaf 2024 jaarlijks 4 miljoen euro ter beschikking van de sociale verzekeringsfondsen voor sensibilisering rond mentaal welzijn van zelfstandigen, met focus op stress en burn-out. Naast sensibilisering en informatie, moeten de sociale verzekeringsfondsen zelfstandigen kunnen doorverwijzen naar de juiste hulp.

Moeten er nog verdere stappen genomen worden?

UNIZO heeft zich actief geëngageerd in het algemeen beheerscomité om deze wetgeving nauwlettend op te volgen. We zullen de sociale secretariaten kritisch monitoren in het kader van deze nieuwe wettelijke verplichting en waar nodig suggesties voor aanpassingen voorstellen. Hoewel we deze maatregel als een belangrijke eerste stap beschouwen, blijven we nog steeds pleiten voor de invoering van een volwaardig gezondheidsbudget in het sociaal statuut van de zelfstandigen.