Wat is het probleem en welke groep ondernemers had er last van?

Wanneer een zelfstandige arbeidsongeschikt is en deeltijds opnieuw aan het werk wil, dan moest hij wachten op toestemming van de controlearts van het ziekenfonds. Maar zelfstandigen laten ons keer op keer weten hoe belangrijk het is dat ook hun onderneming gezond blijft en dat ze daarom – wanneer hun gezondheid het toe laat – zo snel mogelijk opnieuw aan de slag willen.

Wat heeft UNIZO er aan gedaan?

UNIZO vroeg in het beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen om een arbeidsongeschikte zelfstandige toe te laten zijn zelfstandige activiteit deeltijds te hervatten zodra hij de aanvraag indiende.

Wat is het uiteindelijke resultaat, op welke manier heeft die groep ondernemers daar baat bij gehad?

Sinds 2023 kan een arbeidsongeschikte zelfstandige zijn zelfstandige activiteit deeltijds hernemen zodra hij de aanvraag tot werkhervatting indiende. Neemt de controle-arts een positieve beslissing dan kan hij verder werken met behoud van een deel van zijn uitkering, zoniet moet hij zijn activiteiten opnieuw staken.

Moeten er nog verdere stappen genomen worden?

UNIZO vraagt de invoering van een gezondheidsbudget, waarmee een arbeidsongeschikte zelfstandige bijvoorbeeld diensten kan aankopen bij een externe dienst voor preventie en welzijn op het werk. De preventiedienst kan bijvoorbeeld advies geven bij een andere organisatie van de werkplek of aangeven welke activiteiten de zelfstandige beter uitbesteedt of aan een werknemer overlaat. Want vandaag is de zelfstandige verplicht om op goed gevoel iets te proberen, met een beperkte ondersteuning van de eigen behandelende arts en van de arts van het ziekenfonds die daarvoor niet de nodige expertise hebben.